Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 183 60 739 50,4 1,5 50,92
Fasta Finland 1 130 59 392 50,6 1,6 51,05
Nyland 142 14 655 66,3 3,9 65,63
Egentliga Finland 77 3 766 50,7 0,1 48,64
Satakunta 41 1 467 44,4 2,3 49,89
Egentliga Tavastland 31 1 624 37,9 4,0 46,84
Birkaland 73 4 530 49,9 0,0 50,21
Päijänne-Tavastland 35 1 820 41,3 2,6 44,06
Kymmenedalen 28 1 031 44,1 4,4 46,49
Södra Karelen 36 1 829 45,6 -0,2 39,80
Södra Savolax 84 2 555 41,7 2,8 39,37
Norra Savolax 53 2 716 46,4 -0,9 47,02
Norra Karelen 56 1 606 40,2 -5,2 42,62
Mellersta Finland 54 3 250 48,8 1,0 48,14
Södra Österbotten 49 1 836 47,3 3,0 42,40
Österbotten 33 1 411 44,4 -1,7 51,49
Mellersta Österbotten 17 608 41,9 2,4 49,32
Norra Österbotten 105 4 531 46,2 -1,3 40,94
Kajanaland 42 2 264 44,2 0,6 35,86
Lappland 174 7 894 43,3 2,4 44,50
Åland 53 1 347 39,9 -0,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_002_sv.html