Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 350 496 1,7 10 375 469 1,7 3 975 027 1,7
Fasta Finland 14 001 799 1,7 10 231 628 1,7 3 770 171 1,8
Nyland 3 768 080 2,1 2 000 020 -0,4 1 768 060 5,0
Egentliga Finland 886 781 2,6 721 293 2,8 165 488 1,4
Satakunta 291 046 -1,6 248 505 -2,2 42 541 1,9
Egentliga Tavastland 272 959 8,0 247 276 9,2 25 683 -2,2
Birkaland 1 030 953 -0,1 884 372 -0,4 146 581 1,9
Päijänne-Tavastland 388 193 1,4 329 233 2,9 58 960 -6,5
Kymmenedalen 209 849 -12,7 173 669 -2,9 36 180 -41,2
Södra Karelen 431 401 -0,1 313 111 8,2 118 290 -16,8
Södra Savolax 535 936 -0,1 428 121 1,1 107 815 -4,6
Norra Savolax 592 717 0,0 519 418 2,1 73 299 -12,4
Norra Karelen 333 716 -7,6 285 158 -1,1 48 558 -33,3
Mellersta Finland 748 294 3,2 642 916 3,2 105 378 3,1
Södra Österbotten 527 245 3,6 502 235 2,1 25 010 43,2
Österbotten 276 672 -13,6 221 704 -13,7 54 968 -13,5
Mellersta Österbotten 115 845 7,1 106 654 11,5 9 191 -26,0
Norra Österbotten 1 178 694 1,4 994 036 2,3 184 658 -3,1
Kajanaland 659 550 0,6 594 876 -0,6 64 674 13,3
Lappland 1 753 868 9,1 1 019 031 8,2 734 837 10,3
Åland 348 697 2,3 143 841 3,9 204 856 1,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_004_sv.html