Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 627 51 960 59,8 2,1 93,82 56,12
Fasta Finland 609 51 022 59,8 2,1 93,74 56,09
Nyland 114 14 686 77,9 3,0 105,28 82,01
    Esbo 11 1 179 66,3 1,3 79,14 52,45
    Helsingfors 56 9 205 84,1 -0,1 112,53 94,60
    Vanda 11 2 225 78,4 7,4 94,47 74,11
Egentliga Finland 42 3 003 62,6 0,5 89,99 56,37
    Åbo 19 2 010 67,7 0,2 92,96 62,91
Satakunta 25 1 151 59,1 2,8 78,45 46,36
    Björneborg 9 616 62,8 2,9 79,46 49,90
Egentliga Tavastland 17 1 361 47,2 0,9 79,74 37,67
    Tavastehus 8 711 49,6 1,0 86,93 43,15
Birkaland 42 3 828 57,1 0,4 101,02 57,66
    Tammerfors 24 2 886 60,0 -1,6 105,95 63,52
Päijänne-Tavastland 13 1 569 48,2 0,8 86,09 41,48
    Lahtis 6 770 54,1 -0,5 83,97 45,45
Kymmenedalen 14 786 60,4 5,7 91,31 55,13
    Kouvola 6 410 56,3 -4,0 87,90 49,53
Södra Karelen 17 1 484 65,5 8,0 94,25 61,78
    Villmanstrand 9 930 78,1 11,1 87,39 68,21
Södra Savolax 36 2 213 52,4 4,1 89,28 46,81
    S:t Michel 9 631 59,9 3,0 91,07 54,53
Norra Savolax 29 2 380 53,2 2,2 84,67 45,01
    Kuopio 16 1 476 54,4 1,6 91,29 49,64
Norra Karelen 23 1 313 53,5 0,5 85,37 45,64
    Joensuu 7 672 60,8 4,6 90,07 54,77
Mellersta Finland 29 2 931 56,6 4,4 85,81 48,53
    Jyväskylä 13 1 581 62,1 5,1 95,17 59,15
Södra Österbotten 24 1 504 58,2 7,0 83,22 48,46
    Seinäjoki 7 606 60,2 10,0 94,62 56,99
Österbotten 22 1 256 51,3 0,4 90,21 46,31
    Vasa 8 810 60,0 -1,4 92,96 55,76
Mellersta Österbotten 10 518 54,0 9,9 78,56 42,39
    Karleby 5 362 55,8 2,8 91,37 51,03
Norra Österbotten 49 3 427 49,3 -7,1 86,41 42,59
    Kuusamo 10 778 27,2 0,4 67,27 18,31
    Uleåborg 11 1 474 63,9 -12,7 95,78 61,19
Kajanaland 19 1 790 52,5 4,4 76,34 40,04
    Kajana 6 414 54,2 8,4 80,61 43,70
    Sotkamo 6 1 129 55,3 3,0 72,75 40,21
Lappland 84 5 822 38,2 2,7 71,37 27,28
    Rovaniemi 12 1 187 53,2 7,4 71,74 38,20
Åland 18 938 58,6 -0,0 .. ..
    Mariehamn 8 574 75,0 2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_005_sv.html