Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 605 50 163 54,6 1,7 95,65 52,20
Fasta Finland 590 49 350 54,7 1,8 95,62 52,30
Nyland 111 14 178 67,5 4,0 104,22 70,33
    Esbo 11 1 175 56,0 1,6 82,70 46,35
    Helsingfors 53 8 702 72,5 3,9 110,03 79,78
    Vanda 11 2 233 72,7 3,8 100,08 72,73
Egentliga Finland 39 2 845 56,8 1,5 92,40 52,47
    Åbo 19 1 911 61,8 3,3 93,34 57,66
Satakunta 25 1 141 49,9 2,2 86,50 43,14
    Björneborg 9 635 49,0 -1,6 91,01 44,62
Egentliga Tavastland 17 1 345 42,4 3,3 76,96 32,60
    Tavastehus 8 694 43,6 4,8 86,02 37,53
Birkaland 41 3 818 52,7 -0,1 96,59 50,90
    Tammerfors 24 2 885 56,4 0,3 99,24 56,00
Päijänne-Tavastland 13 1 574 44,1 2,9 89,20 39,35
    Lahtis 6 770 51,6 2,8 86,44 44,56
Kymmenedalen 14 762 49,0 6,3 91,23 44,73
    Kouvola 6 404 44,5 1,8 84,31 37,50
Södra Karelen 15 1 348 50,4 0,8 91,08 45,94
    Villmanstrand 8 850 59,7 0,2 85,08 50,77
Södra Savolax 31 1 757 45,8 2,6 83,02 38,04
    S:t Michel 8 560 52,1 3,1 82,80 43,16
Norra Savolax 30 2 332 49,1 0,1 90,14 44,28
    Kuopio 17 1 437 54,2 0,0 94,80 51,35
Norra Karelen 22 1 238 44,3 -5,6 86,84 38,47
    Joensuu 6 628 51,9 -7,3 87,81 45,60
Mellersta Finland 27 2 758 52,6 1,2 91,69 48,23
    Jyväskylä 12 1 415 58,9 5,1 96,35 56,72
Södra Österbotten 24 1 460 52,9 2,5 80,53 42,57
    Seinäjoki 7 606 58,1 4,3 90,85 52,78
Österbotten 21 1 208 48,9 -1,0 92,08 45,06
    Vasa 8 765 57,2 -0,5 95,19 54,47
Mellersta Österbotten 10 511 45,3 3,4 84,19 38,17
    Karleby 5 371 50,1 2,8 89,79 44,95
Norra Österbotten 50 3 379 50,7 -2,6 91,49 46,41
    Kuusamo 11 786 40,5 1,5 94,31 38,17
    Uleåborg 11 1 439 61,6 -5,6 98,00 60,32
Kajanaland 19 1 795 48,1 0,7 80,45 38,68
    Kajana 6 414 43,4 3,1 79,14 34,31
    Sotkamo 6 1 138 54,0 -0,3 82,56 44,55
Lappland 84 5 900 46,9 1,8 95,66 44,90
    Rovaniemi 12 1 229 58,8 2,9 94,71 55,68
Åland 15 813 46,6 -1,3 .. ..
    Mariehamn 7 513 60,5 -0,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_006_sv.html