Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 629 841 2,9 1 109 193 2,7 520 648 3,4
Fasta Finland 1 592 319 2,9 1 093 936 2,7 498 383 3,4
Nyland 567 110 1,3 261 021 -2,6 306 089 4,8
    Esbo 37 777 -5,9 21 705 -11,6 16 072 3,1
    Helsingfors 386 490 1,2 149 524 -1,4 236 966 2,8
    Vanda 82 972 5,2 41 666 -1,7 41 306 13,3
Egentliga Finland 102 541 2,5 78 851 1,5 23 690 6,0
    Åbo 73 821 4,3 56 406 4,3 17 415 4,3
Satakunta 28 996 -9,8 24 188 -11,8 4 808 2,4
    Björneborg 16 186 -13,1 14 328 -12,6 1 858 -17,1
Egentliga Tavastland 33 779 2,9 30 057 3,5 3 722 -1,8
    Tavastehus 18 729 1,1 16 805 -0,1 1 924 13,2
Birkaland 118 976 5,5 100 768 5,9 18 208 2,9
    Tammerfors 92 103 4,0 76 373 5,1 15 730 -0,8
Päijänne-Tavastland 42 402 -8,1 34 680 -6,8 7 722 -13,3
    Lahtis 21 344 -7,1 15 249 -6,0 6 095 -9,8
Kymmenedalen 22 740 -8,4 18 233 -5,0 4 507 -19,9
    Kouvola 11 577 -11,1 10 184 -4,7 1 393 -40,3
Södra Karelen 60 746 15,9 42 733 26,2 18 013 -2,8
    Villmanstrand 42 470 30,9 33 454 35,7 9 016 15,6
Södra Savolax 56 766 11,6 48 827 13,4 7 939 1,6
    S:t Michel 18 899 6,1 15 392 5,8 3 507 7,7
Norra Savolax 66 005 0,4 56 606 0,5 9 399 -0,1
    Kuopio 43 179 8,7 37 724 7,8 5 455 15,0
Norra Karelen 39 063 8,1 33 848 10,3 5 215 -3,9
    Joensuu 19 284 5,9 16 566 4,3 2 718 16,8
Mellersta Finland 85 168 18,8 69 262 20,6 15 906 11,6
    Jyväskylä 42 219 3,9 33 339 1,5 8 880 14,2
Södra Österbotten 53 494 4,1 50 673 2,6 2 821 40,9
    Seinäjoki 17 195 13,9 15 815 16,2 1 380 -7,3
Österbotten 32 182 -2,9 24 247 -6,8 7 935 11,2
    Vasa 23 395 -5,4 16 792 -10,6 6 603 11,0
Mellersta Österbotten 11 894 21,3 10 599 16,6 1 295 81,4
    Karleby 9 288 6,0 8 667 6,9 621 -4,6
Norra Österbotten 90 630 -5,3 75 019 -5,1 15 611 -6,3
    Kuusamo 12 864 3,1 11 428 4,2 1 436 -4,6
    Uleåborg 47 888 -5,7 37 629 -7,1 10 259 -0,1
Kajanaland 62 911 3,9 56 816 6,9 6 095 -17,4
    Kajana 10 231 17,3 9 424 18,6 807 3,9
    Sotkamo 48 179 1,2 44 162 4,3 4 017 -23,5
Lappland 116 916 5,4 77 508 6,0 39 408 4,4
    Rovaniemi 32 477 6,1 19 984 5,5 12 493 7,1
Åland 37 522 2,2 15 257 -0,1 22 265 3,8
    Mariehamn 25 162 5,5 12 101 5,4 13 061 5,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_007_sv.html