Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 201 475 2,1 7 876 486 1,2 3 324 989 4,5
Fasta Finland 11 026 441 2,2 7 794 553 1,2 3 231 888 4,7
Nyland 3 548 925 4,1 1 841 225 0,6 1 707 700 8,2
    Esbo 238 157 -3,1 148 389 -3,3 89 768 -2,8
    Helsingfors 2 331 058 5,6 1 034 537 2,6 1 296 521 8,1
    Vanda 610 606 6,7 361 779 2,2 248 827 14,2
Egentliga Finland 667 646 0,0 546 892 1,2 120 754 -4,7
    Åbo 480 677 2,4 391 342 3,0 89 335 -0,4
Satakunta 194 671 -0,5 157 849 -1,1 36 822 2,0
    Björneborg 111 653 -5,8 97 044 -4,3 14 609 -15,0
Egentliga Tavastland 224 747 6,4 201 543 7,7 23 204 -3,9
    Tavastehus 121 508 8,0 110 486 10,1 11 022 -9,3
Birkaland 835 838 0,4 712 628 -0,1 123 210 3,3
    Tammerfors 654 345 1,1 545 060 1,2 109 285 0,6
Päijänne-Tavastland 298 533 -0,5 248 087 -0,8 50 446 1,0
    Lahtis 150 584 -2,6 116 421 -0,5 34 163 -9,2
Kymmenedalen 129 238 -8,2 106 142 0,6 23 096 -34,5
    Kouvola 66 567 -3,6 57 479 1,4 9 088 -26,5
Södra Karelen 341 143 3,1 248 626 12,0 92 517 -15,1
    Villmanstrand 244 531 14,7 196 361 20,6 48 170 -4,6
Södra Savolax 319 901 1,6 277 739 2,5 42 162 -3,8
    S:t Michel 117 857 3,3 98 859 5,1 18 998 -5,1
Norra Savolax 489 292 1,7 436 677 2,7 52 615 -5,4
    Kuopio 336 133 4,4 302 288 5,5 33 845 -4,1
Norra Karelen 235 150 -7,0 207 138 -1,0 28 012 -36,0
    Joensuu 116 988 -11,9 100 769 -5,9 16 219 -36,9
Mellersta Finland 632 945 5,0 537 955 5,1 94 990 4,2
    Jyväskylä 300 610 3,6 248 999 1,7 51 611 14,2
Södra Österbotten 349 301 -0,8 328 132 -3,2 21 169 62,1
    Seinäjoki 123 907 7,6 111 902 4,5 12 005 48,1
Österbotten 220 773 -3,9 172 264 -5,6 48 509 2,4
    Vasa 160 790 -7,1 122 183 -8,3 38 607 -3,2
Mellersta Österbotten 82 785 13,4 76 706 14,4 6 079 2,3
    Karleby 65 766 7,8 60 889 8,8 4 877 -3,9
Norra Österbotten 733 672 -1,8 601 224 -1,8 132 448 -1,8
    Kuusamo 177 973 6,2 142 801 7,0 35 172 2,8
    Uleåborg 349 285 -8,2 289 832 -7,9 59 453 -9,6
Kajanaland 514 793 1,0 474 617 0,5 40 176 6,5
    Kajana 63 772 6,2 58 528 8,7 5 244 -15,6
    Sotkamo 422 835 0,1 395 036 -0,8 27 799 14,4
Lappland 1 207 088 6,1 619 109 2,7 587 979 9,9
    Rovaniemi 302 042 4,2 130 665 -1,2 171 377 8,7
Åland 175 034 -1,3 81 933 0,5 93 101 -2,9
    Mariehamn 125 333 -0,5 67 426 3,9 57 907 -5,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_008_sv.html