Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 335 987 4,8 980 503 4,7 355 484 5,0
Fasta Finland 1 317 024 4,8 971 674 4,6 345 350 5,1
Nyland 451 588 5,7 228 905 6,3 222 683 5,2
    Esbo 29 639 -8,7 17 523 -12,6 12 116 -2,4
    Helsingfors 298 798 7,9 129 040 12,7 169 758 4,6
    Vanda 74 158 6,0 42 848 4,8 31 310 7,6
Egentliga Finland 71 616 6,1 58 209 4,3 13 407 14,5
    Åbo 52 839 12,2 42 316 12,3 10 523 11,7
Satakunta 22 741 -10,6 17 919 -12,0 4 822 -4,9
    Björneborg 11 957 -15,3 10 049 -12,9 1 908 -26,2
Egentliga Tavastland 30 512 12,1 26 129 18,4 4 383 -14,8
    Tavastehus 16 268 15,5 14 050 18,5 2 218 -0,8
Birkaland 101 264 7,3 79 555 1,2 21 709 37,8
    Tammerfors 82 301 8,1 62 305 0,9 19 996 38,9
Päijänne-Tavastland 38 255 -10,7 34 332 -0,5 3 923 -53,0
    Lahtis 19 818 -12,2 16 477 1,7 3 341 -47,4
Kymmenedalen 15 714 0,5 12 553 4,5 3 161 -12,5
    Kouvola 7 843 -2,8 6 393 -3,0 1 450 -1,4
Södra Karelen 43 545 29,7 33 551 29,5 9 994 30,6
    Villmanstrand 29 754 44,3 24 684 45,3 5 070 39,7
Södra Savolax 31 450 2,7 28 492 3,5 2 958 -4,7
    S:t Michel 12 469 4,3 11 069 7,3 1 400 -14,7
Norra Savolax 51 785 -6,8 48 745 -5,9 3 040 -18,8
    Kuopio 32 065 -3,2 30 187 -0,3 1 878 -33,8
Norra Karelen 25 694 -7,7 22 709 -4,9 2 985 -24,5
    Joensuu 12 927 -17,7 11 318 -14,0 1 609 -36,9
Mellersta Finland 66 490 10,0 60 378 10,8 6 112 2,4
    Jyväskylä 38 489 8,5 33 985 8,8 4 504 6,2
Södra Österbotten 39 183 10,1 35 010 4,1 4 173 112,3
    Seinäjoki 15 426 24,1 12 897 16,6 2 529 84,9
Österbotten 26 792 2,4 20 765 -0,6 6 027 14,7
    Vasa 18 876 8,0 14 113 6,8 4 763 11,7
Mellersta Österbotten 11 063 9,1 8 622 -7,9 2 441 216,2
    Karleby 7 763 -11,5 6 735 -16,5 1 028 45,8
Norra Österbotten 97 617 12,7 86 784 15,2 10 833 -3,9
    Kuusamo 28 042 51,8 27 519 53,2 523 4,4
    Uleåborg 44 909 8,9 36 754 6,1 8 155 23,6
Kajanaland 50 117 -2,9 48 709 -1,2 1 408 -39,0
    Kajana 7 995 3,7 7 415 5,2 580 -11,9
    Sotkamo 39 208 -4,5 38 604 -3,0 604 -52,1
Lappland 141 598 1,8 120 307 2,0 21 291 0,7
    Rovaniemi 25 147 2,6 18 407 6,1 6 740 -6,1
Åland 18 963 5,4 8 829 12,6 10 134 -0,2
    Mariehamn 13 677 6,3 6 612 11,1 7 065 2,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_007_sv.html