Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 169 60 670 50,1 1,4 52,86
Fasta Finland 1 118 59 369 50,4 1,5 52,94
Nyland 143 14 758 66,9 3,3 68,46
Egentliga Finland 75 3 736 50,1 0,2 50,14
Satakunta 40 1 453 42,6 0,6 51,30
Egentliga Tavastland 30 1 605 38,1 3,5 48,02
Birkaland 72 4 499 51,1 0,7 53,66
Päijänne-Tavastland 35 1 807 41,5 1,9 48,12
Kymmenedalen 27 1 024 44,2 4,9 48,38
Södra Karelen 37 1 896 47,2 2,5 40,75
Södra Savolax 82 2 448 40,5 2,1 39,72
Norra Savolax 52 2 704 45,6 -1,4 48,32
Norra Karelen 55 1 571 40,6 -3,7 44,84
Mellersta Finland 53 3 188 48,7 1,2 50,57
Södra Österbotten 48 1 747 47,3 3,2 43,61
Österbotten 33 1 410 45,6 -0,3 54,54
Mellersta Österbotten 17 601 43,7 3,1 51,92
Norra Österbotten 105 4 728 45,1 -1,9 40,38
Kajanaland 42 2 254 43,3 0,6 34,96
Lappland 172 7 943 41,0 2,4 44,74
Åland 51 1 300 35,6 -1,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_002_sv.html