Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 846 065 2,7 13 733 489 2,5 5 112 576 3,2
Fasta Finland 18 446 609 2,8 13 573 512 2,6 4 873 097 3,3
Nyland 5 123 366 2,2 2 772 465 0,5 2 350 901 4,3
Egentliga Finland 1 139 219 2,5 928 476 2,4 210 743 3,3
Satakunta 365 320 -2,7 310 694 -2,9 54 626 -1,9
Egentliga Tavastland 362 695 7,4 327 077 8,7 35 618 -3,4
Birkaland 1 375 924 0,5 1 175 369 0,3 200 555 2,2
Päijänne-Tavastland 508 684 -0,8 433 042 0,6 75 642 -8,4
Kymmenedalen 273 432 -10,7 225 506 -2,4 47 926 -36,2
Södra Karelen 603 036 7,9 435 496 14,8 167 540 -6,7
Södra Savolax 664 158 -0,0 529 585 0,5 134 573 -2,1
Norra Savolax 769 547 -0,2 680 916 1,3 88 631 -10,3
Norra Karelen 428 891 -6,5 369 430 -1,1 59 461 -30,3
Mellersta Finland 950 548 3,1 826 500 3,1 124 048 3,7
Södra Österbotten 666 032 3,8 626 420 1,9 39 612 48,8
Österbotten 368 122 -8,4 294 918 -8,7 73 204 -7,3
Mellersta Österbotten 153 867 8,3 137 549 9,0 16 318 2,9
Norra Österbotten 1 594 281 6,6 1 352 518 7,8 241 763 0,5
Kajanaland 861 602 -0,3 784 906 -1,3 76 696 11,0
Lappland 2 237 885 11,5 1 362 645 9,4 875 240 15,0
Åland 399 456 -0,2 159 977 -1,8 239 479 0,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_004_sv.html