Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 603 50 506 53,0 2,3 97,72 51,77
Fasta Finland 592 49 873 53,3 2,3 97,73 52,09
Nyland 116 14 896 66,7 1,3 111,69 74,53
    Esbo 10 1 112 56,2 -1,3 90,02 50,60
    Helsingfors 57 9 249 71,0 -0,2 117,99 83,82
    Vanda 12 2 442 72,3 0,5 110,03 79,56
Egentliga Finland 37 2 758 55,4 5,6 85,07 47,11
    Åbo 19 1 905 60,8 5,3 85,84 52,21
Satakunta 24 1 108 44,8 -0,1 84,19 37,69
    Björneborg 8 602 46,0 3,8 83,66 38,48
Egentliga Tavastland 17 1 355 39,9 0,7 79,29 31,67
    Tavastehus 8 716 40,1 1,3 86,31 34,63
Birkaland 41 3 808 56,7 2,2 97,96 55,53
    Tammerfors 24 2 886 63,6 3,0 101,50 64,53
Päijänne-Tavastland 13 1 569 44,6 6,4 86,34 38,54
    Lahtis 6 770 58,3 8,9 84,47 49,24
Kymmenedalen 14 786 53,7 7,3 91,51 49,16
    Kouvola 6 410 51,8 9,3 89,99 46,58
Södra Karelen 16 1 395 50,9 5,5 86,00 43,73
    Villmanstrand 8 814 57,6 8,5 84,80 48,83
Södra Savolax 27 1 469 40,5 -1,1 71,55 28,99
    S:t Michel 7 503 53,0 1,3 78,68 41,71
Norra Savolax 27 2 279 45,3 1,5 91,44 41,46
    Kuopio 14 1 368 49,4 2,6 94,25 46,60
Norra Karelen 22 1 105 40,3 -2,4 84,48 34,05
    Joensuu 6 601 45,5 -10,6 85,74 39,03
Mellersta Finland 27 2 649 50,0 2,1 89,14 44,59
    Jyväskylä 11 1 300 63,9 6,2 103,01 65,77
Södra Österbotten 24 1 428 51,9 2,8 80,24 41,65
    Seinäjoki 7 605 60,7 5,7 85,57 51,96
Österbotten 21 1 247 54,7 6,7 92,46 50,60
    Vasa 8 810 66,0 8,4 94,89 62,63
Mellersta Österbotten 10 520 51,2 7,0 87,89 45,00
    Karleby 5 361 56,3 4,3 96,57 54,35
Norra Österbotten 49 3 379 49,8 -1,2 89,74 44,67
    Kuusamo 11 785 40,2 1,1 91,03 36,57
    Uleåborg 11 1 474 64,1 -2,6 102,16 65,53
Kajanaland 19 1 778 41,7 2,0 56,36 23,49
    Kajana 6 414 43,5 5,9 82,09 35,68
    Sotkamo 6 1 130 46,1 0,2 46,33 21,34
Lappland 88 6 344 39,7 4,6 101,37 40,28
    Rovaniemi 15 1 446 60,6 13,5 91,64 55,51
Åland 11 633 26,6 -1,9 .. ..
    Mariehamn 5 404 35,4 -8,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_005_sv.html