Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 026 516 2,8 10 691 664 1,7 4 334 852 5,6
Fasta Finland 14 817 590 2,9 10 593 923 1,7 4 223 667 5,9
Nyland 4 855 983 3,9 2 578 699 1,3 2 277 284 7,1
    Esbo 321 528 -4,7 198 572 -6,4 122 956 -1,8
    Helsingfors 3 191 785 5,4 1 467 251 3,8 1 724 534 6,7
    Vanda 837 611 6,4 505 908 2,8 331 703 12,5
Egentliga Finland 881 915 0,3 724 842 0,9 157 073 -2,6
    Åbo 639 146 2,7 521 414 3,4 117 732 -0,3
Satakunta 257 305 -2,2 208 935 -2,5 48 370 -1,0
    Björneborg 146 238 -7,2 127 083 -5,6 19 155 -16,6
Egentliga Tavastland 306 450 6,3 273 498 7,7 32 952 -4,4
    Tavastehus 166 104 8,9 150 341 10,6 15 763 -4,5
Birkaland 1 139 236 0,7 968 768 0,3 170 468 3,3
    Tammerfors 898 723 1,3 746 362 1,3 152 361 1,1
Päijänne-Tavastland 410 730 -1,6 344 596 -1,5 66 134 -2,1
    Lahtis 209 038 -2,9 164 408 -0,2 44 630 -11,7
Kymmenedalen 176 792 -5,1 143 928 1,9 32 864 -27,0
    Kouvola 90 720 -2,0 77 835 1,6 12 885 -19,4
Södra Karelen 482 726 12,4 350 281 19,1 132 445 -2,1
    Villmanstrand 327 772 17,4 261 585 21,7 66 187 3,0
Södra Savolax 407 678 1,4 357 811 2,3 49 867 -4,6
    S:t Michel 154 544 2,2 131 627 4,2 22 917 -8,2
Norra Savolax 644 934 1,2 582 534 1,9 62 400 -5,2
    Kuopio 435 285 4,3 395 781 5,5 39 504 -5,8
Norra Karelen 311 395 -6,5 275 203 -1,3 36 192 -33,1
    Joensuu 158 994 -10,6 137 443 -5,7 21 551 -32,7
Mellersta Finland 818 897 4,7 707 978 4,9 110 919 3,8
    Jyväskylä 407 045 3,5 343 845 2,0 63 200 12,1
Södra Österbotten 464 094 0,7 433 521 -1,8 30 573 59,3
    Seinäjoki 167 703 8,6 151 191 6,2 16 512 36,9
Österbotten 302 114 -0,7 235 675 -2,4 66 439 6,1
    Vasa 221 539 -2,3 168 298 -3,5 53 241 1,5
Mellersta Österbotten 114 487 14,5 102 404 11,4 12 083 49,8
    Karleby 88 229 4,9 80 575 4,3 7 654 11,3
Norra Österbotten 989 228 -0,9 813 136 -1,4 176 092 1,0
    Kuusamo 241 854 9,7 190 314 9,3 51 540 11,2
    Uleåborg 477 739 -5,8 397 784 -6,3 79 955 -3,3
Kajanaland 676 188 -0,3 628 548 -0,4 47 640 1,7
    Kajana 85 678 6,3 78 819 8,0 6 859 -10,3
    Sotkamo 556 263 -1,4 523 067 -1,8 33 196 5,7
Lappland 1 577 438 9,4 863 566 4,4 713 872 16,2
    Rovaniemi 428 801 16,3 198 548 6,3 230 253 26,5
Åland 208 926 -3,0 97 741 -0,3 111 185 -5,3
    Mariehamn 153 965 -0,9 81 169 3,2 72 796 -5,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_008_sv.html