Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 060 58 955 44,7 1,4 52,07
Fasta Finland 1 036 58 158 45,1 1,4 52,05
Nyland 142 15 169 55,1 -0,5 64,17
Egentliga Finland 63 3 533 43,2 7,7 52,49
Satakunta 37 1 359 26,4 -2,2 54,71
Egentliga Tavastland 27 1 498 26,9 -0,2 49,79
Birkaland 69 4 356 39,0 -0,4 52,84
Päijänne-Tavastland 33 1 730 30,5 0,1 43,58
Kymmenedalen 25 984 30,9 2,1 60,32
Södra Karelen 33 1 758 36,9 5,3 36,60
Södra Savolax 71 2 056 26,9 -0,0 42,11
Norra Savolax 47 2 563 34,0 0,9 47,90
Norra Karelen 48 1 387 32,7 1,0 52,35
Mellersta Finland 50 2 974 39,5 2,6 48,53
Södra Österbotten 45 1 710 29,2 -5,3 40,71
Österbotten 28 1 356 30,1 -2,3 60,79
Mellersta Österbotten 15 573 28,5 -1,3 59,63
Norra Österbotten 97 4 570 42,7 -0,7 41,01
Kajanaland 38 2 186 40,1 4,6 25,99
Lappland 168 8 396 63,6 4,8 51,54
Åland 24 797 15,3 0,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_001_sv.html