Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 159 60 514 49,7 1,4 52,98
Fasta Finland 1 110 59 261 50,0 1,5 53,05
Nyland 143 14 792 65,9 3,0 68,73
Egentliga Finland 74 3 719 49,6 0,8 50,26
Satakunta 40 1 445 41,4 0,4 51,46
Egentliga Tavastland 30 1 596 37,3 3,2 48,16
Birkaland 72 4 486 50,2 0,6 53,62
Päijänne-Tavastland 34 1 792 40,6 1,6 48,00
Kymmenedalen 27 1 021 43,2 4,5 48,92
Södra Karelen 37 1 884 46,4 2,7 40,52
Södra Savolax 81 2 414 39,5 1,9 39,90
Norra Savolax 51 2 692 44,7 -1,2 48,29
Norra Karelen 54 1 556 40,7 -2,6 46,01
Mellersta Finland 53 3 170 48,0 1,3 50,42
Södra Österbotten 48 1 744 45,9 2,4 43,45
Österbotten 32 1 405 44,4 -0,6 54,86
Mellersta Österbotten 17 598 42,6 2,8 52,28
Norra Österbotten 104 4 715 45,0 -1,7 40,43
Kajanaland 42 2 245 43,1 0,9 33,96
Lappland 172 7 989 43,0 2,6 45,73
Åland 49 1 253 34,9 -0,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_002_sv.html