Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 20 367 592 3,2 14 601 540 2,6 5 766 052 4,6
Fasta Finland 19 961 319 3,2 14 438 743 2,7 5 522 576 4,8
Nyland 5 509 499 2,3 2 974 866 0,6 2 534 633 4,3
Egentliga Finland 1 205 614 3,2 985 688 3,1 219 926 3,6
Satakunta 381 837 -2,9 323 771 -3,2 58 066 -0,9
Egentliga Tavastland 381 802 7,1 344 343 8,5 37 459 -4,0
Birkaland 1 460 676 0,6 1 250 863 0,7 209 813 -0,1
Päijänne-Tavastland 536 148 -0,9 456 671 0,3 79 477 -7,6
Kymmenedalen 286 160 -10,0 235 600 -2,2 50 560 -34,6
Södra Karelen 644 717 9,2 461 702 15,4 183 015 -3,8
Södra Savolax 694 706 -0,3 554 577 0,2 140 129 -2,4
Norra Savolax 820 288 0,5 726 627 1,9 93 661 -8,9
Norra Karelen 450 181 -6,4 388 285 -1,3 61 896 -29,6
Mellersta Finland 1 017 293 3,5 882 013 3,2 135 280 5,2
Södra Österbotten 692 889 3,3 651 662 1,5 41 227 44,2
Österbotten 388 575 -7,7 311 537 -8,0 77 038 -6,1
Mellersta Österbotten 161 135 8,2 143 944 8,8 17 191 3,7
Norra Österbotten 1 732 459 6,9 1 447 818 7,5 284 641 3,9
Kajanaland 931 717 -0,0 844 523 -1,3 87 194 14,2
Lappland 2 665 623 13,1 1 454 253 9,3 1 211 370 18,0
Åland 406 273 0,4 162 797 -1,3 243 476 1,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_004_sv.html