Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 605 50 788 48,0 1,2 101,14 48,53
Fasta Finland 595 50 174 48,3 1,2 101,15 48,85
Nyland 116 14 820 55,8 -0,5 101,90 56,82
    Esbo 10 1 103 42,0 -3,0 88,05 36,95
    Helsingfors 57 9 217 59,7 -3,0 105,71 63,15
    Vanda 12 2 419 62,5 3,4 97,24 60,76
Egentliga Finland 37 2 810 49,6 10,9 82,52 40,92
    Åbo 19 1 963 47,5 5,5 83,45 39,67
Satakunta 23 1 094 31,1 -3,1 85,69 26,61
    Björneborg 8 602 28,9 -1,3 87,59 25,36
Egentliga Tavastland 17 1 347 29,0 -1,0 81,30 23,61
    Tavastehus 8 715 30,4 -3,4 86,90 26,44
Birkaland 41 3 808 40,3 -0,7 95,66 38,57
    Tammerfors 24 2 886 44,8 -1,0 95,95 42,95
Päijänne-Tavastland 13 1 569 32,1 0,2 83,24 26,73
    Lahtis 6 770 38,3 -1,9 79,78 30,53
Kymmenedalen 13 771 35,9 0,0 87,68 31,45
    Kouvola 5 395 34,4 -2,5 82,33 28,32
Södra Karelen 16 1 395 39,3 2,7 83,43 32,77
    Villmanstrand 8 814 46,8 7,7 77,09 36,10
Södra Savolax 27 1 457 31,6 -1,3 77,49 24,46
    S:t Michel 7 500 37,0 -4,9 84,53 31,26
Norra Savolax 27 2 280 35,7 0,5 90,50 32,27
    Kuopio 14 1 367 41,7 2,7 94,05 39,23
Norra Karelen 22 1 140 37,1 1,5 88,55 32,82
    Joensuu 6 601 47,0 4,5 85,74 40,26
Mellersta Finland 27 2 614 42,2 2,5 92,59 39,09
    Jyväskylä 11 1 276 44,9 2,6 91,21 40,97
Södra Österbotten 24 1 460 33,1 -5,7 76,15 25,24
    Seinäjoki 7 605 41,3 -2,2 85,71 35,41
Österbotten 21 1 247 32,2 -2,7 92,29 29,70
    Vasa 8 810 37,9 -3,8 94,57 35,83
Mellersta Österbotten 10 517 29,2 -2,2 88,80 25,95
    Karleby 5 361 35,7 0,3 87,54 31,28
Norra Österbotten 48 3 346 46,4 -1,8 93,90 43,59
    Kuusamo 11 785 45,0 -4,4 111,13 50,03
    Uleåborg 10 1 438 56,7 0,2 93,93 53,23
Kajanaland 18 1 772 45,2 6,4 60,89 27,50
    Kajana 6 414 36,1 5,5 79,73 28,76
    Sotkamo 6 1 133 53,4 9,0 54,95 29,35
Lappland 95 6 727 69,5 4,8 133,68 92,95
    Rovaniemi 16 1 475 90,8 7,4 167,93 152,5
Åland 10 614 19,2 -0,5 .. ..
    Mariehamn 6 425 28,9 0,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_005_sv.html