Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 50 368 53,9 1,6 96,84 52,24
Fasta Finland 594 49 597 54,1 1,6 96,82 52,40
Nyland 113 14 351 66,9 3,0 106,72 71,44
    Esbo 11 1 165 55,7 0,7 86,04 47,94
    Helsingfors 55 8 840 71,8 2,3 112,71 80,91
    Vanda 11 2 278 72,3 3,2 102,10 73,84
Egentliga Finland 38 2 831 55,9 2,6 90,38 50,52
    Åbo 19 1 918 60,5 3,7 91,17 55,11
Satakunta 24 1 132 46,9 -0,2 86,55 40,63
    Björneborg 9 624 46,3 -2,3 90,60 41,93
Egentliga Tavastland 17 1 346 41,4 2,6 77,99 32,29
    Tavastehus 8 701 43,0 4,2 86,45 37,14
Birkaland 41 3 809 53,1 0,6 98,45 52,30
    Tammerfors 24 2 886 57,5 0,7 101,28 58,20
Päijänne-Tavastland 13 1 573 43,4 2,1 88,69 38,52
    Lahtis 6 770 51,6 1,9 86,13 44,47
Kymmenedalen 14 769 48,1 5,5 90,67 43,59
    Kouvola 6 405 44,5 2,5 84,64 37,64
Södra Karelen 16 1 422 51,1 3,0 87,37 44,63
    Villmanstrand 8 838 61,3 5,3 82,90 50,82
Södra Savolax 30 1 674 43,9 1,7 80,59 35,38
    S:t Michel 8 549 50,9 1,7 82,21 41,86
Norra Savolax 29 2 331 47,3 -0,4 90,36 42,72
    Kuopio 16 1 431 51,7 0,1 94,60 48,95
Norra Karelen 22 1 204 45,5 -2,6 87,05 39,64
    Joensuu 6 619 54,3 -3,9 87,71 47,65
Mellersta Finland 27 2 716 51,7 1,5 91,37 47,20
    Jyväskylä 11 1 373 59,2 5,2 98,16 58,14
Södra Österbotten 24 1 454 51,1 2,1 80,34 41,07
    Seinäjoki 7 606 56,9 4,3 89,21 50,78
Österbotten 21 1 224 48,5 -0,0 92,30 44,79
    Vasa 8 781 56,6 0,7 95,46 54,03
Mellersta Österbotten 10 513 45,7 3,5 84,20 38,47
    Karleby 5 368 49,8 1,7 90,71 45,18
Norra Österbotten 49 3 380 50,1 -2,5 91,08 45,62
    Kuusamo 11 784 39,9 1,2 92,93 37,07
    Uleåborg 11 1 448 62,1 -4,4 98,23 60,99
Kajanaland 19 1 787 47,1 1,4 75,32 35,47
    Kajana 6 414 42,9 3,3 79,14 33,92
    Sotkamo 6 1 135 53,1 0,7 73,65 39,09
Lappland 86 6 082 46,9 2,1 100,15 46,92
    Rovaniemi 13 1 323 60,2 5,0 103,35 62,26
Åland 14 771 41,7 -1,2 .. ..
    Mariehamn 7 500 53,3 -3,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_006_sv.html