Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 310 672 8,4 730 280 2,5 580 392 16,8
Fasta Finland 1 305 836 8,3 728 432 2,5 577 404 16,7
Nyland 376 284 3,3 198 066 2,5 178 218 4,2
    Esbo 17 058 -17,5 11 466 -14,5 5 592 -23,0
    Helsingfors 258 521 2,7 119 000 0,9 139 521 4,3
    Vanda 70 388 12,5 42 931 12,1 27 457 13,3
Egentliga Finland 60 317 14,6 52 125 14,9 8 192 12,9
    Åbo 44 013 14,4 37 955 15,7 6 058 7,1
Satakunta 13 759 -5,3 10 736 -9,9 3 023 16,3
    Björneborg 7 493 -8,1 6 641 -8,7 852 -3,5
Egentliga Tavastland 18 066 5,6 16 307 8,3 1 759 -14,8
    Tavastehus 10 353 1,3 9 482 6,2 871 -32,5
Birkaland 72 864 -1,8 65 253 6,0 7 611 -39,9
    Tammerfors 57 697 -3,1 51 136 6,9 6 561 -44,0
Päijänne-Tavastland 25 993 1,9 22 178 -1,9 3 815 32,4
    Lahtis 13 588 3,1 10 913 -2,7 2 675 36,8
Kymmenedalen 10 201 13,1 7 972 8,7 2 229 32,2
    Kouvola 4 957 2,6 4 177 1,5 780 8,8
Södra Karelen 35 323 38,9 22 130 32,1 13 193 52,0
    Villmanstrand 23 286 34,8 16 525 31,1 6 761 44,9
Södra Savolax 23 172 -6,1 20 620 -6,6 2 552 -1,3
    S:t Michel 8 876 -14,5 7 548 -17,1 1 328 3,8
Norra Savolax 45 937 13,5 42 041 12,5 3 896 25,9
    Kuopio 33 130 21,8 30 353 20,0 2 777 46,4
Norra Karelen 18 649 -6,4 17 078 -4,4 1 571 -23,7
    Joensuu 10 287 0,1 9 240 4,4 1 047 -26,6
Mellersta Finland 60 878 8,3 51 346 8,0 9 532 9,6
    Jyväskylä 25 146 1,1 21 887 0,9 3 259 2,7
Södra Österbotten 23 756 -9,5 22 754 -6,7 1 002 -46,4
    Seinäjoki 8 478 -8,3 8 010 -3,3 468 -51,1
Österbotten 18 653 7,7 15 346 7,5 3 307 8,8
    Vasa 13 049 2,9 10 358 2,4 2 691 4,9
Mellersta Österbotten 5 966 4,0 5 593 3,9 373 5,4
    Karleby 4 836 5,5 4 538 7,1 298 -14,6
Norra Österbotten 89 043 -3,1 60 338 -10,3 28 705 16,6
    Kuusamo 29 351 -6,9 15 390 -24,2 13 961 24,4
    Uleåborg 39 833 2,2 31 122 -0,9 8 711 15,2
Kajanaland 57 373 9,7 49 239 6,2 8 134 36,1
    Kajana 6 105 16,2 5 475 14,8 630 29,6
    Sotkamo 49 006 10,9 42 598 6,8 6 408 49,1
Lappland 349 602 21,4 49 310 -9,3 300 292 28,5
    Rovaniemi 95 755 25,4 12 709 -4,1 83 046 31,6
Åland 4 836 18,8 1 848 -0,9 2 988 35,4
    Mariehamn 4 421 22,3 1 679 -1,5 2 742 43,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_007_sv.html