Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 336 358 3,2 11 419 786 1,7 4 916 572 6,8
Fasta Finland 16 122 656 3,3 11 320 197 1,7 4 802 459 7,1
Nyland 5 231 932 3,9 2 774 700 1,3 2 457 232 6,9
    Esbo 338 586 -5,4 208 094 -7,7 130 492 -1,5
    Helsingfors 3 450 073 5,1 1 586 246 3,6 1 863 827 6,5
    Vanda 907 999 6,9 548 839 3,4 359 160 12,6
Egentliga Finland 942 232 1,1 776 967 1,8 165 265 -1,9
    Åbo 683 159 3,4 559 369 4,2 123 790 0,1
Satakunta 271 064 -2,4 219 671 -2,9 51 393 -0,1
    Björneborg 153 731 -7,2 133 724 -5,8 20 007 -16,1
Egentliga Tavastland 324 516 6,2 289 805 7,8 34 711 -5,0
    Tavastehus 176 457 8,5 159 823 10,3 16 634 -6,5
Birkaland 1 212 100 0,6 1 034 021 0,6 178 079 0,2
    Tammerfors 956 420 1,0 797 498 1,7 158 922 -2,2
Päijänne-Tavastland 436 723 -1,4 366 774 -1,5 69 949 -0,7
    Lahtis 222 626 -2,6 175 321 -0,4 47 305 -9,9
Kymmenedalen 186 993 -4,3 151 900 2,2 35 093 -24,8
    Kouvola 95 677 -1,8 82 012 1,6 13 665 -18,2
Södra Karelen 517 625 13,8 372 119 19,7 145 506 1,1
    Villmanstrand 351 058 18,4 278 110 22,2 72 948 5,9
Södra Savolax 430 850 0,9 378 431 1,7 52 419 -4,5
    S:t Michel 163 420 1,1 139 175 2,8 24 245 -7,6
Norra Savolax 690 871 1,9 624 575 2,6 66 296 -3,8
    Kuopio 468 415 5,4 426 134 6,4 42 281 -3,6
Norra Karelen 329 671 -6,6 291 908 -1,6 37 763 -32,8
    Joensuu 169 281 -10,0 146 683 -5,1 22 598 -32,4
Mellersta Finland 879 775 5,0 759 324 5,1 120 451 4,2
    Jyväskylä 432 191 3,3 365 732 2,0 66 459 11,6
Södra Österbotten 487 638 0,1 456 211 -2,1 31 427 49,2
    Seinäjoki 176 181 7,6 159 201 5,7 16 980 30,4
Österbotten 320 767 -0,2 251 021 -1,9 69 746 6,3
    Vasa 234 588 -2,1 178 656 -3,1 55 932 1,6
Mellersta Österbotten 120 453 13,9 107 997 10,9 12 456 47,9
    Karleby 93 065 4,9 85 113 4,4 7 952 10,1
Norra Österbotten 1 078 167 -1,1 873 370 -2,0 204 797 2,9
    Kuusamo 271 205 7,7 205 704 5,8 65 501 13,8
    Uleåborg 517 572 -5,2 428 906 -5,9 88 666 -1,7
Kajanaland 733 170 0,4 677 396 -0,0 55 774 5,6
    Kajana 91 783 6,9 84 294 8,5 7 489 -7,9
    Sotkamo 605 269 -0,5 565 665 -1,2 39 604 10,9
Lappland 1 928 109 11,5 914 007 3,7 1 014 102 19,6
    Rovaniemi 524 556 17,9 211 257 5,6 313 299 27,8
Åland 213 702 -2,6 99 589 -0,3 114 113 -4,6
    Mariehamn 158 386 -0,4 82 848 3,1 75 538 -4,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_008_sv.html