Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 093 61 594 50,8 1,3 57,58
Fasta Finland 1 060 60 581 51,3 1,4 57,58
Nyland 163 16 383 62,3 3,2 68,06
Egentliga Finland 65 3 479 46,4 1,2 56,82
Satakunta 39 1 370 40,6 3,6 61,21
Egentliga Tavastland 26 1 381 34,0 1,1 47,86
Birkaland 66 4 498 49,2 1,8 56,50
Päijänne-Tavastland 34 1 911 44,8 1,0 53,88
Kymmenedalen 25 1 044 33,3 -3,8 62,93
Södra Karelen 29 1 832 44,5 3,1 46,23
Södra Savolax 71 1 919 36,4 2,8 44,25
Norra Savolax 45 2 533 44,2 -0,4 51,58
Norra Karelen 47 1 411 43,3 1,7 58,21
Mellersta Finland 48 3 057 47,4 -2,1 52,28
Södra Österbotten 45 1 811 37,3 -0,5 45,34
Österbotten 26 1 333 41,4 0,3 68,16
Mellersta Österbotten 16 537 35,9 0,1 66,02
Norra Österbotten 101 4 836 48,3 2,0 46,91
Kajanaland 39 2 228 47,0 -1,3 24,35
Lappland 178 9 019 59,1 -0,3 62,87
Åland 33 1 013 19,8 -0,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_002_sv.html