Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 539 172 0,1 1 166 768 -1,2 372 404 4,2
Fasta Finland 1 523 135 0,1 1 158 793 -1,2 364 342 4,7
Nyland 463 965 3,3 260 553 1,8 203 412 5,3
Egentliga Finland 85 596 0,5 69 471 0,6 16 125 0,1
Satakunta 25 401 -1,7 20 632 2,6 4 769 -16,8
Egentliga Tavastland 26 189 2,2 23 739 2,2 2 450 2,2
Birkaland 111 108 2,6 94 713 -0,3 16 395 22,9
Päijänne-Tavastland 48 925 24,0 42 577 20,4 6 348 55,6
Kymmenedalen 15 921 -9,7 12 599 -11,4 3 322 -2,8
Södra Karelen 51 091 13,5 39 047 20,2 12 044 -3,8
Södra Savolax 29 735 -11,8 25 469 -9,2 4 266 -24,8
Norra Savolax 52 639 -4,9 49 254 -5,3 3 385 1,5
Norra Karelen 25 596 3,6 21 041 -0,7 4 555 30,1
Mellersta Finland 68 152 -5,4 62 537 -2,6 5 615 -28,0
Södra Österbotten 39 201 6,3 37 325 6,6 1 876 -0,8
Österbotten 26 714 8,1 21 264 8,8 5 450 5,4
Mellersta Österbotten 8 393 1,0 7 681 5,1 712 -28,7
Norra Österbotten 134 308 -3,7 116 393 -5,7 17 915 11,6
Kajanaland 65 692 -13,7 62 145 -14,9 3 547 14,8
Lappland 244 509 -3,7 192 353 -5,8 52 156 4,8
Åland 16 037 -3,1 7 975 10,8 8 062 -13,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_003_sv.html