Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 650 270 3,1 4 433 843 1,5 2 216 427 6,6
Fasta Finland 6 608 316 3,1 4 412 455 1,4 2 195 861 6,8
Nyland 1 799 868 4,2 981 040 -0,1 818 828 9,9
Egentliga Finland 299 399 -0,6 241 250 0,5 58 149 -4,7
Satakunta 94 648 8,5 77 908 19,6 16 740 -24,1
Egentliga Tavastland 98 413 3,0 88 821 3,6 9 592 -2,6
Birkaland 442 291 3,7 379 527 1,5 62 764 19,0
Päijänne-Tavastland 183 419 5,5 152 308 13,9 31 111 -22,5
Kymmenedalen 56 695 -10,8 43 012 -7,5 13 683 -19,7
Södra Karelen 194 391 4,0 126 845 8,3 67 546 -3,2
Södra Savolax 133 000 -8,2 104 119 -8,7 28 881 -6,1
Norra Savolax 254 087 -2,0 222 387 -3,0 31 700 5,8
Norra Karelen 119 882 8,7 96 765 8,9 23 117 8,0
Mellersta Finland 326 518 2,3 275 127 3,9 51 391 -5,4
Södra Österbotten 144 176 7,5 136 704 8,2 7 472 -3,1
Österbotten 94 333 -1,3 74 302 -0,6 20 031 -3,7
Mellersta Österbotten 33 355 -4,3 29 765 -3,5 3 590 -10,6
Norra Österbotten 618 536 3,9 493 823 4,1 124 713 3,2
Kajanaland 353 865 1,2 311 721 -1,5 42 144 26,5
Lappland 1 361 440 4,6 577 031 -1,6 784 409 9,6
Åland 41 954 4,5 21 388 18,7 20 566 -7,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_004_sv.html