Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 625 52 332 51,9 2,4 98,41 51,07
Fasta Finland 610 51 537 52,2 2,3 98,42 51,42
Nyland 126 15 198 64,2 3,3 106,94 68,62
    Esbo 12 1 297 53,2 4,0 90,36 48,09
    Helsingfors 62 9 049 70,1 5,1 110,61 77,50
    Vanda 13 2 511 68,9 2,7 108,76 74,89
Egentliga Finland 37 2 803 56,6 3,5 94,11 53,30
    Åbo 18 1 923 64,0 6,1 96,51 61,79
Satakunta 24 1 112 48,2 -1,0 88,52 42,70
    Björneborg 8 577 50,2 0,8 88,83 44,58
Egentliga Tavastland 16 1 193 39,3 3,6 86,27 33,86
    Tavastehus 7 660 41,9 4,1 83,14 34,83
Birkaland 42 3 979 54,2 4,9 98,39 53,33
    Tammerfors 25 3 053 60,7 6,1 101,25 61,47
Päijänne-Tavastland 15 1 759 50,1 9,8 83,56 41,84
    Lahtis 7 899 52,2 5,3 85,83 44,78
Kymmenedalen 15 877 41,2 -1,6 89,13 36,76
    Kouvola 7 421 43,5 6,4 84,93 36,95
Södra Karelen 12 1 482 58,0 13,6 95,37 55,28
    Villmanstrand 7 943 63,5 18,5 94,34 59,93
Södra Savolax 25 1 371 42,3 3,1 73,94 31,27
    S:t Michel 8 538 42,3 -2,8 77,66 32,88
Norra Savolax 26 2 289 43,0 1,9 91,23 39,20
    Kuopio 13 1 339 46,6 0,6 97,66 45,56
Norra Karelen 21 1 178 45,0 4,7 84,28 37,89
    Joensuu 6 601 58,7 8,0 84,49 49,58
Mellersta Finland 26 2 671 45,9 -3,6 92,64 42,54
    Jyväskylä 11 1 342 54,6 -0,6 92,83 50,67
Södra Österbotten 26 1 548 42,9 -0,2 78,34 33,63
    Seinäjoki 7 581 51,1 6,7 93,03 47,56
Österbotten 21 1 289 46,2 3,0 94,74 43,80
    Vasa 7 839 53,0 4,4 97,58 51,68
Mellersta Österbotten 10 468 38,7 4,0 94,04 36,44
    Karleby 5 361 44,2 2,7 97,50 43,09
Norra Österbotten 52 3 564 48,0 1,8 100,97 48,42
    Kuusamo 13 790 48,4 -0,9 106,94 51,74
    Uleåborg 11 1 484 62,5 7,5 98,90 61,85
Kajanaland 18 1 762 42,7 -2,0 50,52 21,57
    Kajana 6 414 35,7 -0,6 84,96 30,34
    Sotkamo 6 1 132 49,9 -2,1 41,07 20,52
Lappland 98 6 994 43,5 -1,2 108,95 47,37
    Rovaniemi 17 1 528 38,1 4,8 97,67 37,22
Åland 15 795 29,7 3,6 .. ..
    Mariehamn 7 482 43,0 8,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_005_sv.html