Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 544 318 2,9 3 659 710 1,7 1 884 608 5,4
Fasta Finland 5 510 307 2,9 3 641 096 1,6 1 869 211 5,5
Nyland 1 647 640 1,9 897 598 -1,7 750 042 6,6
    Esbo 109 643 14,8 66 213 12,8 43 430 18,0
    Helsingfors 1 081 457 0,5 513 915 -4,7 567 542 5,7
    Vanda 294 681 0,7 187 752 -2,1 106 929 6,1
Egentliga Finland 264 708 1,0 215 070 1,8 49 638 -2,1
    Åbo 197 606 4,0 158 580 2,4 39 026 10,9
Satakunta 78 659 1,8 63 881 12,9 14 778 -28,5
    Björneborg 45 088 9,9 37 618 15,5 7 470 -11,8
Egentliga Tavastland 89 687 1,8 80 571 2,4 9 116 -3,5
    Tavastehus 46 674 -3,2 41 746 -2,0 4 928 -12,8
Birkaland 381 448 4,2 324 183 1,5 57 265 23,2
    Tammerfors 310 252 5,1 257 482 1,9 52 770 24,4
Päijänne-Tavastland 166 025 5,8 137 262 14,8 28 763 -23,1
    Lahtis 85 091 -1,8 60 926 -5,9 24 165 10,3
Kymmenedalen 47 283 -6,7 35 952 -2,3 11 331 -18,3
    Kouvola 25 067 -1,9 20 999 6,2 4 068 -29,6
Södra Karelen 168 824 3,8 109 377 9,2 59 447 -4,7
    Villmanstrand 110 231 5,6 81 835 9,3 28 396 -3,7
Södra Savolax 95 864 -11,3 83 139 -10,4 12 725 -16,4
    S:t Michel 39 688 -9,9 33 540 -5,7 6 148 -27,2
Norra Savolax 227 769 -1,9 203 664 -2,8 24 105 7,3
    Kuopio 157 334 -3,5 140 168 -5,2 17 166 12,9
Norra Karelen 101 171 10,1 84 240 9,9 16 931 10,9
    Joensuu 55 734 7,3 43 781 8,3 11 953 4,0
Mellersta Finland 300 763 3,6 252 725 3,5 48 038 3,9
    Jyväskylä 132 421 3,5 112 582 4,1 19 839 0,3
Södra Österbotten 131 550 9,5 124 706 9,9 6 844 3,9
    Seinäjoki 46 515 3,9 42 574 3,7 3 941 5,1
Österbotten 88 126 1,7 68 372 2,2 19 754 0,0
    Vasa 68 274 4,6 52 771 5,2 15 503 2,8
Mellersta Österbotten 29 299 -4,1 26 664 -4,5 2 635 0,6
    Karleby 25 014 1,8 22 662 1,8 2 352 1,2
Norra Österbotten 404 325 4,8 324 095 5,2 80 230 3,2
    Kuusamo 128 811 2,9 91 201 1,5 37 610 6,3
    Uleåborg 182 304 6,1 160 190 7,3 22 114 -1,7
Kajanaland 289 949 7,0 259 526 4,7 30 423 32,2
    Kajana 28 504 -6,6 25 748 -7,8 2 756 6,9
    Sotkamo 249 940 8,5 227 703 6,1 22 237 40,8
Lappland 997 217 4,0 350 071 -2,8 647 146 8,2
    Rovaniemi 250 718 9,6 55 400 -3,8 195 318 14,2
Åland 34 011 7,9 18 614 25,3 15 397 -7,6
    Mariehamn 26 376 0,7 15 533 18,7 10 843 -17,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_007_sv.html