Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 094 62 920 47,0 -0,2 60,92
Fasta Finland 1 067 61 990 47,5 -0,2 60,93
Nyland 171 17 217 59,1 -1,0 69,67
Egentliga Finland 61 3 419 37,6 -4,5 57,71
Satakunta 41 1 384 31,5 -9,0 68,07
Egentliga Tavastland 25 1 485 30,0 -1,1 48,02
Birkaland 66 4 436 44,2 2,6 63,52
Päijänne-Tavastland 33 1 896 47,8 6,9 51,08
Kymmenedalen 27 1 097 31,4 -2,7 63,23
Södra Karelen 29 1 836 42,2 0,3 50,99
Södra Savolax 70 2 017 34,2 0,5 44,69
Norra Savolax 44 2 396 41,4 0,8 57,22
Norra Karelen 46 1 416 38,8 -0,5 58,82
Mellersta Finland 49 3 111 41,7 -0,1 55,12
Södra Österbotten 44 1 991 30,5 -2,2 50,41
Österbotten 27 1 391 35,5 -2,2 66,88
Mellersta Österbotten 17 564 31,2 -2,7 68,06
Norra Österbotten 101 4 760 42,1 1,6 44,87
Kajanaland 37 2 197 43,1 1,5 26,15
Lappland 179 9 377 56,9 0,2 67,17
Åland 27 930 15,7 -0,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/01/matk_2019_01_2019-03-01_tau_001_sv.html