Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 546 854 1,4 871 463 1,8 675 391 0,8
Fasta Finland 1 540 049 1,4 867 269 1,7 672 780 0,9
Nyland 454 488 1,9 246 948 6,8 207 540 -3,4
Egentliga Finland 58 756 -9,6 48 452 -5,6 10 304 -24,5
Satakunta 17 818 -19,6 14 643 -18,9 3 175 -22,9
Egentliga Tavastland 24 476 1,0 21 647 1,7 2 829 -4,3
Birkaland 93 364 4,2 78 462 5,5 14 902 -2,5
Päijänne-Tavastland 50 202 19,9 36 337 7,9 13 865 69,3
Kymmenedalen 16 215 4,6 11 032 12,7 5 183 -9,1
Södra Karelen 47 054 -3,9 24 086 6,2 22 968 -12,6
Södra Savolax 35 520 10,9 23 573 13,2 11 947 6,6
Norra Savolax 54 564 -7,9 42 591 -6,5 11 973 -12,5
Norra Karelen 26 001 1,5 19 013 -1,2 6 988 9,6
Mellersta Finland 66 670 -4,0 52 296 -0,5 14 374 -14,8
Södra Österbotten 26 586 -1,2 24 400 -2,8 2 186 21,7
Österbotten 21 183 5,2 17 370 10,0 3 813 -12,5
Mellersta Österbotten 7 464 -7,1 6 573 -9,3 891 13,1
Norra Österbotten 120 941 -1,3 71 713 -7,3 49 228 9,0
Kajanaland 77 288 4,7 53 406 0,9 23 882 14,5
Lappland 341 459 4,1 74 727 1,3 266 732 4,9
Åland 6 805 8,8 4 194 41,3 2 611 -20,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/01/matk_2019_01_2019-03-01_tau_002_sv.html