Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 633 53 806 50,1 -0,1 104,51 52,36
Fasta Finland 622 53 120 50,5 -0,0 104,55 52,79
Nyland 132 15 870 60,7 -0,4 105,43 63,99
    Esbo 13 1 293 53,4 -0,2 89,05 47,52
    Helsingfors 65 9 494 65,9 0,1 108,40 71,42
    Vanda 14 2 689 65,9 -3,9 109,20 71,91
Egentliga Finland 36 2 850 41,2 -5,2 89,44 36,84
    Åbo 18 1 964 46,4 -4,0 91,48 42,41
Satakunta 26 1 104 37,9 -8,3 90,09 34,12
    Björneborg 9 567 39,0 -7,0 89,56 34,94
Egentliga Tavastland 16 1 344 31,1 -1,5 86,60 26,96
    Tavastehus 7 703 32,1 -0,6 86,01 27,57
Birkaland 42 3 925 46,0 3,0 102,16 47,03
    Tammerfors 26 3 023 50,6 2,6 104,70 53,00
Päijänne-Tavastland 15 1 745 50,0 7,5 83,85 41,92
    Lahtis 7 895 55,6 5,4 85,07 47,34
Kymmenedalen 16 898 33,7 -3,1 96,23 32,42
    Kouvola 8 446 35,3 -3,3 92,20 32,58
Södra Karelen 12 1 482 44,7 0,7 106,93 47,83
    Villmanstrand 7 943 48,1 -0,4 100,21 48,18
Södra Savolax 26 1 470 37,8 -0,4 76,18 28,76
    S:t Michel 8 538 39,0 -2,5 82,63 32,20
Norra Savolax 25 2 169 42,0 0,8 97,30 40,85
    Kuopio 12 1 223 51,4 4,5 103,20 53,03
Norra Karelen 21 1 187 42,0 -1,1 87,02 36,54
    Joensuu 6 601 53,8 -2,7 86,35 46,43
Mellersta Finland 25 2 713 44,2 -0,3 95,75 42,36
    Jyväskylä 12 1 442 51,7 -3,0 101,68 52,57
Södra Österbotten 26 1 745 34,4 -2,6 76,41 26,25
    Seinäjoki 7 671 41,6 -4,2 93,11 38,70
Österbotten 21 1 296 37,9 -2,8 92,41 35,02
    Vasa 8 853 44,3 -3,0 91,95 40,71
Mellersta Österbotten 10 487 33,1 -3,2 93,95 31,08
    Karleby 5 361 39,3 -2,3 97,95 38,50
Norra Österbotten 51 3 506 48,4 3,7 88,34 42,78
    Kuusamo 13 891 55,8 11,0 90,50 50,54
    Uleåborg 10 1 471 56,9 2,0 92,09 52,41
Kajanaland 18 1 754 48,3 1,5 59,91 28,95
    Kajana 6 418 38,5 3,4 84,88 32,66
    Sotkamo 6 1 120 57,2 3,0 52,22 29,86
Lappland 104 7 575 60,2 -0,1 142,74 85,99
    Rovaniemi 22 1 804 73,7 -3,0 175,96 129,6
Åland 11 686 20,5 0,3 .. ..
    Mariehamn 6 469 28,9 6,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/01/matk_2019_01_2019-03-01_tau_003_sv.html