Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 324 903 1,8 753 886 2,1 571 017 1,4
Fasta Finland 1 318 524 1,7 749 811 1,9 568 713 1,4
Nyland 419 214 1,8 226 186 7,1 193 028 -3,8
    Esbo 28 283 5,5 16 972 16,0 11 311 -7,1
    Helsingfors 274 890 1,4 131 085 8,4 143 805 -4,2
    Vanda 76 763 2,8 48 850 6,3 27 913 -2,7
Egentliga Finland 53 891 -9,3 44 167 -6,7 9 724 -19,4
    Åbo 40 879 -5,4 32 498 -6,6 8 381 -0,2
Satakunta 15 657 -11,1 13 015 -9,3 2 642 -19,0
    Björneborg 8 688 -14,5 7 401 -13,1 1 287 -21,9
Egentliga Tavastland 22 957 2,7 20 204 3,6 2 753 -3,2
    Tavastehus 11 110 14,3 9 777 17,7 1 333 -5,5
Birkaland 81 653 5,0 68 126 6,6 13 527 -2,6
    Tammerfors 67 126 4,7 55 263 6,1 11 863 -1,5
Päijänne-Tavastland 46 822 23,5 33 569 9,4 13 253 83,5
    Lahtis 23 823 13,7 15 876 5,6 7 947 34,2
Kymmenedalen 13 184 4,9 9 018 0,7 4 166 15,6
    Kouvola 6 765 2,7 5 623 7,8 1 142 -16,9
Södra Karelen 40 101 -5,2 20 463 3,0 19 638 -12,5
    Villmanstrand 24 746 -7,6 15 158 -4,7 9 588 -11,9
Södra Savolax 24 585 8,5 19 286 7,2 5 299 13,5
    S:t Michel 9 811 -2,7 7 210 -11,0 2 601 31,1
Norra Savolax 48 078 -8,0 38 940 -7,6 9 138 -9,5
    Kuopio 34 325 -4,2 27 184 -4,2 7 141 -4,4
Norra Karelen 22 252 4,1 17 278 -0,2 4 974 22,6
    Joensuu 12 265 -3,1 9 881 -2,5 2 384 -5,3
Mellersta Finland 60 849 -5,6 47 235 -2,8 13 614 -14,2
    Jyväskylä 30 757 -4,0 26 029 0,2 4 728 -21,8
Södra Österbotten 24 975 -1,5 23 292 -1,9 1 683 4,9
    Seinäjoki 11 098 8,3 10 354 9,4 744 -5,6
Österbotten 19 474 0,4 15 801 4,9 3 673 -15,2
    Vasa 15 162 0,6 12 157 1,8 3 005 -3,8
Mellersta Österbotten 6 305 -11,4 5 627 -13,0 678 4,0
    Karleby 5 411 -6,0 4 922 -5,3 489 -12,8
Norra Österbotten 86 006 1,8 53 997 -4,3 32 009 14,0
    Kuusamo 29 850 14,3 11 499 1,0 18 351 24,6
    Uleåborg 38 519 -4,7 29 636 -9,0 8 883 13,1
Kajanaland 65 833 6,5 46 947 2,5 18 886 17,9
    Kajana 6 691 9,1 5 858 13,1 833 -12,6
    Sotkamo 56 043 7,9 40 013 2,8 16 030 23,3
Lappland 266 688 4,3 46 660 0,7 220 028 5,1
    Rovaniemi 82 135 8,3 13 204 8,9 68 931 8,1
Åland 6 379 17,6 4 075 46,4 2 304 -12,8
    Mariehamn 6 008 40,3 4 046 82,1 1 962 -4,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/01/matk_2019_01_2019-03-01_tau_004_sv.html