Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 093 63 312 53,4 -0,4 59,18
Fasta Finland 1 066 62 382 53,9 -0,4 59,18
Nyland 172 17 638 59,9 -3,1 67,75
Egentliga Finland 61 3 334 44,3 -0,6 58,74
Satakunta 40 1 389 33,4 -5,1 67,50
Egentliga Tavastland 25 1 443 31,2 -0,6 49,43
Birkaland 64 4 402 52,1 2,3 55,43
Päijänne-Tavastland 33 1 892 47,7 3,8 55,53
Kymmenedalen 27 1 076 33,5 0,5 65,56
Södra Karelen 29 1 835 47,1 6,8 45,69
Södra Savolax 69 1 998 38,3 2,8 47,47
Norra Savolax 44 2 390 57,1 8,6 55,82
Norra Karelen 47 1 437 44,3 -0,8 59,78
Mellersta Finland 48 3 147 52,4 -2,0 51,03
Södra Österbotten 45 2 096 32,8 -10,8 49,01
Österbotten 27 1 401 38,8 -5,0 68,71
Mellersta Österbotten 17 563 37,3 -0,6 64,39
Norra Österbotten 98 4 598 56,4 3,5 47,41
Kajanaland 37 2 225 55,9 1,5 25,36
Lappland 183 9 518 69,1 -0,6 67,77
Åland 27 930 14,0 -3,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_001_sv.html