Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 092 63 222 50,1 -0,3 59,95
Fasta Finland 1 065 62 292 50,6 -0,3 59,96
Nyland 172 17 566 59,3 -2,2 68,37
Egentliga Finland 61 3 377 40,7 -2,8 58,33
Satakunta 40 1 381 32,4 -7,1 67,48
Egentliga Tavastland 25 1 465 30,6 -0,8 48,55
Birkaland 65 4 408 48,1 2,5 58,97
Päijänne-Tavastland 33 1 896 47,7 5,3 53,30
Kymmenedalen 27 1 087 32,3 -1,3 64,64
Södra Karelen 29 1 835 44,9 3,7 48,34
Södra Savolax 69 2 001 36,4 1,8 46,22
Norra Savolax 44 2 393 49,0 4,6 56,35
Norra Karelen 47 1 412 41,9 -0,2 59,33
Mellersta Finland 48 3 118 46,9 -0,8 52,74
Södra Österbotten 45 2 041 31,6 -6,4 49,51
Österbotten 27 1 396 36,8 -3,7 67,79
Mellersta Österbotten 17 564 34,1 -1,7 66,12
Norra Österbotten 99 4 670 48,9 2,4 46,42
Kajanaland 37 2 224 48,8 1,1 25,80
Lappland 182 9 462 62,9 -0,1 67,58
Åland 27 930 14,8 -1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_002_sv.html