Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 731 115 2,5 1 128 436 3,5 602 679 0,7
Fasta Finland 1 724 859 2,6 1 125 300 3,6 599 559 0,8
Nyland 449 120 4,8 268 816 11,1 180 304 -3,4
Egentliga Finland 70 555 2,1 58 455 5,0 12 100 -9,8
Satakunta 18 930 -8,8 16 331 -5,3 2 599 -25,9
Egentliga Tavastland 22 489 3,6 20 510 4,8 1 979 -6,8
Birkaland 115 855 3,8 102 931 5,0 12 924 -5,1
Päijänne-Tavastland 46 700 8,8 39 096 8,2 7 604 12,0
Kymmenedalen 14 844 13,5 11 587 21,4 3 257 -7,8
Södra Karelen 47 778 7,9 36 936 16,8 10 842 -14,3
Södra Savolax 34 303 7,2 27 774 6,9 6 529 8,4
Norra Savolax 72 236 6,4 64 852 6,0 7 384 9,6
Norra Karelen 30 503 3,5 26 668 3,7 3 835 2,5
Mellersta Finland 92 693 -0,4 77 722 0,6 14 971 -5,0
Södra Österbotten 33 294 -12,0 31 672 -10,7 1 622 -31,4
Österbotten 20 740 -8,2 16 793 -5,3 3 947 -18,8
Mellersta Österbotten 8 749 5,1 7 400 3,7 1 349 13,5
Norra Österbotten 160 275 -3,4 125 335 -3,8 34 940 -1,7
Kajanaland 98 061 0,2 87 652 -1,5 10 409 16,4
Lappland 387 734 3,6 104 770 -1,8 282 964 5,8
Åland 6 256 -14,5 3 136 -24,3 3 120 -1,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_003_sv.html