Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 285 759 2,2 2 005 103 3,0 1 280 656 1,0
Fasta Finland 3 272 698 2,3 1 997 773 3,0 1 274 925 1,1
Nyland 911 139 4,2 521 847 10,3 389 292 -3,1
Egentliga Finland 128 986 -3,8 106 586 -0,4 22 400 -17,2
Satakunta 36 778 -14,3 31 032 -12,1 5 746 -24,7
Egentliga Tavastland 46 853 2,0 42 097 3,0 4 756 -6,4
Birkaland 209 259 4,0 181 449 5,3 27 810 -3,8
Päijänne-Tavastland 96 908 14,3 75 582 8,2 21 326 42,4
Kymmenedalen 31 056 8,7 22 600 16,9 8 456 -8,4
Södra Karelen 96 015 3,0 61 333 13,0 34 682 -10,9
Södra Savolax 69 830 9,0 51 408 9,8 18 422 6,9
Norra Savolax 126 886 -0,2 107 529 0,8 19 357 -5,2
Norra Karelen 56 504 2,6 45 681 1,6 10 823 7,0
Mellersta Finland 159 332 -1,9 129 997 0,1 29 335 -10,1
Södra Österbotten 59 946 -7,4 56 181 -7,3 3 765 -9,5
Österbotten 41 632 -2,6 34 038 1,6 7 594 -17,6
Mellersta Österbotten 16 197 -1,0 13 956 -3,0 2 241 13,4
Norra Österbotten 280 918 -2,6 196 682 -5,3 84 236 4,4
Kajanaland 174 414 1,6 140 123 -1,3 34 291 15,1
Lappland 730 045 4,0 179 652 -0,4 550 393 5,5
Åland 13 061 -3,7 7 330 3,1 5 731 -11,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_004_sv.html