Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 629 53 799 56,3 -0,0 109,11 61,40
Fasta Finland 618 53 113 56,8 0,0 109,14 61,97
Nyland 132 16 068 61,2 -2,4 107,70 65,96
    Esbo 13 1 293 51,0 2,7 86,15 43,92
    Helsingfors 65 9 540 67,0 -2,1 111,39 74,68
    Vanda 14 2 882 64,1 -7,5 111,55 71,48
Egentliga Finland 36 2 765 48,3 -0,3 104,82 50,60
    Åbo 18 1 865 54,7 1,2 107,57 58,83
Satakunta 25 1 109 39,5 -5,7 92,77 36,62
    Björneborg 9 584 43,8 -5,9 94,62 41,49
Egentliga Tavastland 16 1 301 32,6 0,3 85,93 28,05
    Tavastehus 7 663 38,2 -2,9 90,00 34,35
Birkaland 42 3 899 53,6 1,9 101,98 54,68
    Tammerfors 26 3 024 57,5 1,5 104,16 59,90
Päijänne-Tavastland 15 1 741 49,6 3,7 94,32 46,81
    Lahtis 7 888 60,6 9,4 94,75 57,39
Kymmenedalen 16 877 36,3 0,5 95,86 34,79
    Kouvola 8 425 41,2 2,5 92,91 38,25
Södra Karelen 12 1 482 48,8 7,0 100,25 48,91
    Villmanstrand 7 943 52,7 7,3 93,83 49,45
Södra Savolax 25 1 443 43,4 3,8 77,35 33,60
    S:t Michel 7 507 46,2 3,9 83,23 38,49
Norra Savolax 25 2 163 58,8 9,4 104,65 61,51
    Kuopio 12 1 224 70,2 12,6 113,28 79,50
Norra Karelen 21 1 184 48,3 -0,3 97,12 46,93
    Joensuu 6 601 61,4 0,6 91,25 56,05
Mellersta Finland 24 2 714 54,7 -2,2 106,96 58,51
    Jyväskylä 12 1 451 57,3 -5,3 98,03 56,18
Södra Österbotten 26 1 841 36,3 -12,4 82,15 29,84
    Seinäjoki 7 670 44,4 -13,2 97,76 43,36
Österbotten 21 1 308 41,4 -5,9 93,13 38,51
    Vasa 8 867 49,0 -6,8 93,53 45,80
Mellersta Österbotten 10 486 39,4 -1,5 94,40 37,22
    Karleby 5 360 46,2 -1,6 98,59 45,54
Norra Österbotten 50 3 358 62,6 7,3 102,54 64,19
    Kuusamo 12 746 74,4 19,1 118,18 87,92
    Uleåborg 10 1 471 71,5 4,1 102,24 73,15
Kajanaland 18 1 756 63,3 3,2 59,89 37,91
    Kajana 6 418 51,7 5,8 88,36 45,68
    Sotkamo 6 1 121 76,4 3,1 49,86 38,10
Lappland 104 7 618 72,9 -0,3 147,40 107,5
    Rovaniemi 22 1 835 81,9 -4,1 170,04 139,3
Åland 11 686 17,5 -3,2 .. ..
    Mariehamn 6 469 24,5 -0,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_005_sv.html