Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 53 778 53,1 -0,0 106,95 56,78
Fasta Finland 619 53 092 53,5 0,0 106,99 57,28
Nyland 132 15 994 60,9 -1,4 106,71 64,97
    Esbo 13 1 293 52,2 1,2 87,66 45,77
    Helsingfors 65 9 517 66,3 -1,2 110,25 73,05
    Vanda 14 2 809 65,1 -5,5 109,85 71,53
Egentliga Finland 36 2 808 44,5 -2,9 97,00 43,19
    Åbo 18 1 915 50,2 -1,6 99,31 49,88
Satakunta 25 1 101 38,7 -7,0 91,80 35,50
    Björneborg 9 576 41,3 -6,5 92,19 38,10
Egentliga Tavastland 16 1 323 31,9 -0,6 86,35 27,52
    Tavastehus 7 683 34,9 -1,7 88,06 30,71
Birkaland 42 3 900 49,8 2,6 102,11 50,84
    Tammerfors 26 3 024 53,9 2,0 104,48 56,31
Päijänne-Tavastland 15 1 745 49,7 5,5 89,17 44,31
    Lahtis 7 892 57,9 7,3 89,91 52,08
Kymmenedalen 16 888 34,9 -1,4 96,06 33,54
    Kouvola 8 436 38,0 -0,6 92,55 35,22
Södra Karelen 12 1 482 46,7 3,7 103,50 48,38
    Villmanstrand 7 943 50,3 3,3 97,03 48,78
Södra Savolax 25 1 442 40,9 2,0 76,99 31,52
    S:t Michel 7 507 43,7 1,8 82,96 36,22
Norra Savolax 25 2 166 50,1 5,0 100,80 50,50
    Kuopio 12 1 224 60,6 8,6 107,94 65,43
Norra Karelen 21 1 172 45,6 -0,2 92,19 42,02
    Joensuu 6 601 57,4 -1,2 88,86 51,01
Mellersta Finland 24 2 710 49,2 -1,2 101,74 50,08
    Jyväskylä 12 1 447 54,4 -4,1 99,84 54,29
Södra Österbotten 26 1 793 35,2 -7,5 79,62 28,04
    Seinäjoki 7 671 42,9 -8,5 95,42 40,95
Österbotten 21 1 302 39,3 -4,5 92,77 36,49
    Vasa 8 860 46,5 -4,8 92,75 43,15
Mellersta Österbotten 10 487 36,0 -2,4 94,25 33,97
    Karleby 5 361 42,6 -2,0 98,28 41,84
Norra Österbotten 51 3 436 55,0 5,2 96,28 52,97
    Kuusamo 13 819 64,5 14,7 105,55 68,12
    Uleåborg 10 1 471 63,9 3,1 97,50 62,27
Kajanaland 18 1 755 55,4 2,3 59,89 33,21
    Kajana 6 418 44,7 4,6 86,80 38,84
    Sotkamo 6 1 121 66,3 3,1 50,94 33,78
Lappland 104 7 591 66,5 -0,0 145,30 96,59
    Rovaniemi 22 1 820 77,6 -3,4 173,08 134,3
Åland 11 686 19,1 -1,4 .. ..
    Mariehamn 6 469 26,8 3,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_006_sv.html