Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 452 369 3,1 939 509 4,2 512 860 1,2
Fasta Finland 1 447 010 3,1 936 630 4,3 510 380 1,1
Nyland 407 162 3,3 241 125 8,5 166 037 -3,6
    Esbo 25 522 6,6 16 855 19,5 8 667 -12,0
    Helsingfors 263 262 -0,0 137 194 3,0 126 068 -3,1
    Vanda 78 119 12,2 52 478 19,5 25 641 -0,2
Egentliga Finland 64 047 6,5 53 058 8,6 10 989 -2,6
    Åbo 48 694 10,1 39 909 11,4 8 785 4,3
Satakunta 16 751 -4,1 14 346 0,2 2 405 -23,5
    Björneborg 10 097 -7,3 8 817 -5,4 1 280 -19,0
Egentliga Tavastland 20 506 5,4 18 626 6,9 1 880 -7,3
    Tavastehus 12 321 7,2 11 247 8,3 1 074 -3,2
Birkaland 97 847 3,4 85 730 4,6 12 117 -4,3
    Tammerfors 75 896 2,3 64 494 3,6 11 402 -5,0
Päijänne-Tavastland 42 874 8,6 35 805 7,5 7 069 14,5
    Lahtis 23 014 17,4 17 200 19,5 5 814 11,6
Kymmenedalen 11 820 13,2 9 470 15,3 2 350 5,2
    Kouvola 6 756 17,1 6 121 23,3 635 -20,8
Södra Karelen 41 117 5,5 31 984 17,2 9 133 -21,9
    Villmanstrand 25 537 1,4 21 535 6,2 4 002 -18,7
Södra Savolax 24 585 10,1 21 639 9,5 2 946 14,7
    S:t Michel 9 597 6,6 7 779 1,3 1 818 36,8
Norra Savolax 64 093 4,2 58 112 3,0 5 981 17,9
    Kuopio 44 759 0,5 41 223 -0,2 3 536 9,4
Norra Karelen 26 139 6,0 23 201 5,5 2 938 10,5
    Joensuu 13 368 1,4 11 635 4,1 1 733 -14,0
Mellersta Finland 84 733 -0,9 70 578 0,2 14 155 -5,6
    Jyväskylä 32 632 -5,4 28 209 -5,3 4 423 -6,0
Södra Österbotten 30 623 -14,1 29 089 -12,8 1 534 -33,7
    Seinäjoki 11 077 -12,0 10 278 -10,5 799 -27,8
Österbotten 19 939 -8,5 15 992 -5,5 3 947 -18,8
    Vasa 15 954 -2,6 12 870 0,2 3 084 -12,8
Mellersta Österbotten 7 336 2,0 6 401 -1,1 935 28,8
    Karleby 6 200 -3,4 5 613 -3,4 587 -3,5
Norra Österbotten 108 098 2,6 84 608 2,5 23 490 3,0
    Kuusamo 39 594 14,0 27 104 11,3 12 490 20,5
    Uleåborg 46 383 2,0 39 921 -2,4 6 462 41,5
Kajanaland 84 234 4,3 76 359 2,0 7 875 32,5
    Kajana 9 065 8,6 8 212 8,1 853 14,2
    Sotkamo 73 214 3,9 67 008 1,4 6 206 41,1
Lappland 295 106 4,2 60 507 -2,3 234 599 6,0
    Rovaniemi 81 189 8,3 14 172 20,1 67 017 6,0
Åland 5 359 -8,8 2 879 -23,9 2 480 18,5
    Mariehamn 4 989 4,0 2 830 -12,3 2 159 37,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_007_sv.html