Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 779 464 2,5 1 694 434 3,3 1 085 030 1,4
Fasta Finland 2 767 726 2,5 1 687 480 3,3 1 080 246 1,4
Nyland 828 125 2,7 468 317 8,1 359 808 -3,5
    Esbo 53 805 6,0 33 827 17,7 19 978 -9,3
    Helsingfors 538 149 0,7 268 274 5,5 269 875 -3,7
    Vanda 156 570 8,5 102 359 13,9 54 211 -0,3
Egentliga Finland 117 938 -1,4 97 225 1,0 20 713 -11,3
    Åbo 89 573 2,4 72 407 2,5 17 166 2,1
Satakunta 32 489 -7,3 27 470 -4,2 5 019 -21,6
    Björneborg 18 905 -10,2 16 352 -8,3 2 553 -20,9
Egentliga Tavastland 43 290 3,5 38 709 4,8 4 581 -6,0
    Tavastehus 23 431 10,4 21 024 12,5 2 407 -4,5
Birkaland 179 515 4,1 153 887 5,5 25 628 -3,5
    Tammerfors 143 037 3,4 119 788 4,8 23 249 -3,3
Päijänne-Tavastland 89 702 15,9 69 523 8,7 20 179 50,6
    Lahtis 46 837 15,5 33 076 12,4 13 761 23,6
Kymmenedalen 25 004 8,7 18 488 7,7 6 516 11,6
    Kouvola 13 521 9,4 11 744 15,4 1 777 -18,4
Södra Karelen 81 375 0,1 52 643 11,7 28 732 -15,8
    Villmanstrand 50 283 -3,3 36 693 1,4 13 590 -14,0
Södra Savolax 49 166 9,3 40 920 8,4 8 246 13,9
    S:t Michel 19 403 1,7 14 984 -5,0 4 419 33,4
Norra Savolax 112 257 -1,3 97 138 -1,4 15 119 -0,4
    Kuopio 79 170 -1,5 68 493 -1,7 10 677 -0,2
Norra Karelen 48 391 5,1 40 479 3,0 7 912 17,8
    Joensuu 25 633 -0,8 21 516 1,0 4 117 -9,2
Mellersta Finland 145 529 -2,9 117 766 -1,1 27 763 -10,1
    Jyväskylä 63 389 -4,7 54 238 -2,7 9 151 -14,9
Södra Österbotten 55 664 -8,8 52 490 -8,1 3 174 -19,0
    Seinäjoki 22 175 -2,9 20 632 -1,5 1 543 -18,6
Österbotten 39 244 -4,7 31 668 -1,0 7 576 -17,6
    Vasa 31 116 -1,0 25 027 1,0 6 089 -8,6
Mellersta Österbotten 13 625 -4,8 12 011 -7,2 1 614 17,1
    Karleby 11 611 -4,6 10 535 -4,3 1 076 -8,0
Norra Österbotten 193 954 2,2 138 335 -0,4 55 619 9,3
    Kuusamo 69 444 14,2 38 603 8,0 30 841 22,9
    Uleåborg 84 902 -1,2 69 557 -5,3 15 345 23,6
Kajanaland 150 175 5,3 123 306 2,2 26 869 22,3
    Kajana 15 756 8,8 14 070 10,1 1 686 -0,8
    Sotkamo 129 365 5,7 107 021 1,9 22 344 28,4
Lappland 562 283 4,3 107 105 -1,0 455 178 5,7
    Rovaniemi 163 324 8,3 27 376 14,4 135 948 7,1
Åland 11 738 3,9 6 954 5,9 4 784 1,0
    Mariehamn 10 997 21,1 6 876 26,2 4 121 13,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_008_sv.html