Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 100 63 433 51,0 -0,7 59,92
Fasta Finland 1 071 62 485 51,5 -0,6 59,91
Nyland 173 17 638 59,1 -2,7 69,30
Egentliga Finland 61 3 369 44,9 -0,1 58,16
Satakunta 40 1 402 32,8 -7,5 67,09
Egentliga Tavastland 25 1 458 33,2 1,7 49,57
Birkaland 64 4 416 50,2 1,3 59,55
Päijänne-Tavastland 33 1 887 45,8 1,5 53,25
Kymmenedalen 27 1 078 32,3 -0,1 66,74
Södra Karelen 29 1 835 44,4 2,8 46,64
Södra Savolax 71 2 039 36,4 0,4 47,20
Norra Savolax 44 2 392 50,3 5,2 56,39
Norra Karelen 47 1 411 44,1 -1,4 59,37
Mellersta Finland 48 3 118 47,4 -1,3 52,86
Södra Österbotten 44 2 063 32,0 -6,1 48,24
Österbotten 27 1 397 38,8 -1,9 69,58
Mellersta Österbotten 17 566 33,8 -2,3 67,66
Norra Österbotten 99 4 632 51,2 1,7 46,62
Kajanaland 37 2 222 53,0 1,6 24,76
Lappland 184 9 563 63,4 -0,8 66,69
Åland 29 948 15,9 -2,5 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_002_sv.html