Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 157 949 0,8 3 308 814 1,1 1 849 135 0,2
Fasta Finland 5 135 444 0,8 3 297 132 1,1 1 838 312 0,4
Nyland 1 393 229 4,2 802 865 10,4 590 364 -3,1
Egentliga Finland 210 273 -1,9 174 841 1,5 35 432 -16,0
Satakunta 58 424 -15,3 48 343 -15,4 10 081 -14,8
Egentliga Tavastland 76 318 5,9 69 740 7,4 6 578 -7,9
Birkaland 332 005 0,3 288 063 1,2 43 942 -5,2
Päijänne-Tavastland 142 821 6,2 115 859 3,7 26 962 18,5
Kymmenedalen 45 816 8,7 33 873 12,7 11 943 -1,3
Södra Karelen 145 798 -1,0 91 499 4,1 54 299 -8,5
Södra Savolax 106 937 5,1 82 652 6,9 24 285 -0,4
Norra Savolax 200 398 -0,5 172 368 -0,5 28 030 -1,0
Norra Karelen 92 031 -2,2 75 005 -0,6 17 026 -8,8
Mellersta Finland 246 726 -4,6 208 141 -2,2 38 585 -15,7
Södra Österbotten 99 486 -5,3 94 206 -5,1 5 280 -7,7
Österbotten 67 264 -0,4 54 318 2,4 12 946 -10,8
Mellersta Österbotten 24 358 -2,4 21 114 -4,4 3 244 12,7
Norra Österbotten 462 496 -4,7 350 474 -6,7 112 022 2,3
Kajanaland 284 765 -1,6 240 849 -4,0 43 916 13,6
Lappland 1 146 299 2,6 372 922 -3,1 773 377 5,6
Åland 22 505 -13,9 11 682 -13,1 10 823 -14,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_004_sv.html