Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 632 54 526 55,3 -1,1 107,53 59,48
Fasta Finland 621 53 840 55,7 -1,1 107,51 59,93
Nyland 133 16 444 60,3 -2,8 109,36 65,99
    Esbo 13 1 302 50,9 0,8 89,03 45,32
    Helsingfors 66 9 808 65,5 -4,0 113,18 74,17
    Vanda 14 2 956 63,7 -5,1 112,33 71,58
Egentliga Finland 37 2 839 54,0 1,3 92,82 50,09
    Åbo 19 1 944 62,2 4,4 93,17 57,92
Satakunta 25 1 164 38,6 -10,4 92,45 35,72
    Björneborg 9 618 39,8 -13,7 93,43 37,20
Egentliga Tavastland 16 1 340 38,7 5,8 87,73 33,98
    Tavastehus 7 698 41,7 4,6 88,50 36,87
Birkaland 42 3 938 55,6 -0,2 103,47 57,55
    Tammerfors 26 3 059 61,1 -0,3 105,73 64,60
Päijänne-Tavastland 15 1 733 44,7 -5,7 88,07 39,38
    Lahtis 7 880 55,2 -3,2 88,83 49,06
Kymmenedalen 15 862 35,6 2,2 97,13 34,56
    Kouvola 7 410 38,0 2,8 94,24 35,77
Södra Karelen 12 1 482 43,9 0,7 99,54 43,70
    Villmanstrand 7 943 48,3 0,8 92,49 44,65
Södra Savolax 26 1 482 42,7 -1,2 77,70 33,18
    S:t Michel 8 538 47,4 1,0 80,03 37,93
Norra Savolax 25 2 165 54,4 6,8 100,70 54,76
    Kuopio 12 1 224 64,6 10,3 108,92 70,34
Norra Karelen 21 1 181 50,7 -5,0 99,84 50,60
    Joensuu 6 601 62,1 -5,8 94,77 58,88
Mellersta Finland 24 2 713 51,4 -1,9 102,27 52,52
    Jyväskylä 12 1 453 57,4 -1,7 97,67 56,09
Södra Österbotten 26 1 855 36,1 -6,1 82,06 29,61
    Seinäjoki 7 669 45,5 -2,8 95,28 43,35
Österbotten 21 1 310 45,1 1,2 99,00 44,65
    Vasa 8 868 52,1 -2,4 100,38 52,27
Mellersta Österbotten 10 490 36,7 -2,8 97,01 35,63
    Karleby 5 360 45,3 0,8 97,49 44,17
Norra Österbotten 50 3 345 60,4 3,3 103,68 62,62
    Kuusamo 12 744 69,7 3,7 124,42 86,70
    Uleåborg 10 1 461 69,6 4,4 101,42 70,61
Kajanaland 18 1 770 67,5 3,3 50,64 34,17
    Kajana 6 418 47,7 8,0 88,60 42,23
    Sotkamo 6 1 138 80,5 1,6 38,09 30,65
Lappland 105 7 727 67,4 -2,5 142,69 96,15
    Rovaniemi 22 1 815 68,7 -6,6 151,09 103,8
Åland 11 686 21,9 -5,1 .. ..
    Mariehamn 6 469 27,7 -6,3 .. ..
1) 1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_005_sv.html