Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 53 968 53,9 -0,4 107,06 57,73
Fasta Finland 619 53 282 54,4 -0,3 107,07 58,21
Nyland 132 16 117 60,6 -2,0 108,01 65,47
    Esbo 13 1 298 51,6 1,0 88,23 45,55
    Helsingfors 65 9 582 65,9 -2,2 111,80 73,65
    Vanda 14 2 856 64,6 -5,4 110,82 71,59
Egentliga Finland 36 2 805 49,0 -0,2 93,12 45,59
    Åbo 18 1 911 56,1 2,3 93,99 52,77
Satakunta 25 1 122 38,7 -8,2 92,03 35,59
    Björneborg 9 590 40,8 -9,0 92,63 37,77
Egentliga Tavastland 16 1 316 34,6 1,9 86,92 30,07
    Tavastehus 7 675 37,9 1,1 88,34 33,50
Birkaland 42 3 910 51,8 1,4 102,75 53,25
    Tammerfors 26 3 033 56,4 0,8 105,10 59,29
Päijänne-Tavastland 15 1 737 47,9 1,6 89,19 42,75
    Lahtis 7 884 57,0 3,6 89,98 51,25
Kymmenedalen 16 879 35,1 -0,1 96,42 33,88
    Kouvola 8 427 38,0 0,6 93,10 35,40
Södra Karelen 12 1 482 45,8 2,7 102,20 46,77
    Villmanstrand 7 943 49,6 2,4 95,51 47,36
Södra Savolax 25 1 459 41,4 0,8 77,25 32,01
    S:t Michel 7 517 45,0 1,5 81,89 36,82
Norra Savolax 25 2 166 51,6 5,7 100,77 51,98
    Kuopio 12 1 224 62,0 9,2 108,31 67,16
Norra Karelen 21 1 166 47,8 -1,5 94,83 45,35
    Joensuu 6 601 59,0 -2,8 91,01 53,73
Mellersta Finland 24 2 711 49,9 -1,4 101,55 50,71
    Jyväskylä 12 1 449 55,4 -3,2 99,06 54,92
Södra Österbotten 26 1 814 35,5 -7,0 80,44 28,58
    Seinäjoki 7 670 43,8 -6,5 95,37 41,78
Österbotten 21 1 305 41,3 -2,5 95,15 39,33
    Vasa 8 863 48,4 -3,9 95,59 46,31
Mellersta Österbotten 10 489 35,8 -3,0 95,68 34,28
    Karleby 5 360 43,5 -1,0 98,00 42,64
Norra Österbotten 50 3 399 56,9 4,6 99,13 56,42
    Kuusamo 12 794 66,3 10,8 112,42 74,53
    Uleåborg 10 1 466 65,9 3,6 98,90 65,20
Kajanaland 18 1 760 59,8 2,9 53,66 32,10
    Kajana 6 418 45,8 5,7 87,46 40,02
    Sotkamo 6 1 126 70,8 2,2 41,92 29,68
Lappland 104 7 646 66,8 -0,8 144,16 96,28
    Rovaniemi 22 1 811 74,8 -4,3 166,21 124,4
Åland 11 686 20,1 -2,7 .. ..
    Mariehamn 6 469 27,1 0,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_006_sv.html