Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 545 959 -0,9 1 058 295 -0,7 487 664 -1,2
Fasta Finland 1 538 441 -0,7 1 055 029 -0,6 483 412 -1,1
Nyland 438 677 3,7 252 675 9,2 186 002 -2,9
    Esbo 27 710 -5,6 16 974 -7,2 10 736 -3,1
    Helsingfors 286 909 5,0 145 432 13,8 141 477 -2,6
    Vanda 82 475 7,2 56 423 13,7 26 052 -4,7
Egentliga Finland 73 741 3,5 62 108 6,9 11 633 -11,5
    Åbo 57 278 8,5 47 537 13,5 9 741 -10,5
Satakunta 18 772 -14,8 15 333 -16,4 3 439 -6,8
    Björneborg 10 157 -19,6 8 506 -21,7 1 651 -6,8
Egentliga Tavastland 27 951 15,7 26 129 18,0 1 822 -9,4
    Tavastehus 14 568 15,6 13 640 20,3 928 -26,3
Birkaland 104 826 -5,1 89 898 -5,5 14 928 -2,8
    Tammerfors 86 507 -3,1 72 601 -3,1 13 906 -3,2
Päijänne-Tavastland 41 493 -8,3 36 025 -5,1 5 468 -24,9
    Lahtis 22 522 -7,8 18 303 1,4 4 219 -33,9
Kymmenedalen 12 171 3,6 9 194 -0,1 2 977 16,8
    Kouvola 6 217 4,3 5 343 2,3 874 18,8
Södra Karelen 41 175 -6,7 24 759 -14,0 16 416 7,1
    Villmanstrand 26 205 -10,4 17 768 -18,3 8 437 12,7
Södra Savolax 26 464 0,5 23 381 2,0 3 083 -9,5
    S:t Michel 10 915 -5,9 9 287 -5,5 1 628 -8,1
Norra Savolax 65 270 -1,5 58 175 -3,5 7 095 17,9
    Kuopio 44 783 -4,8 40 648 -4,4 4 135 -8,3
Norra Karelen 29 731 -8,5 25 511 -0,8 4 220 -37,9
    Joensuu 15 218 -8,8 12 585 6,7 2 633 -46,3
Mellersta Finland 79 073 -10,7 70 053 -8,4 9 020 -25,3
    Jyväskylä 36 943 0,3 32 564 3,2 4 379 -17,1
Södra Österbotten 35 815 -1,2 34 439 -0,8 1 376 -9,7
    Seinäjoki 12 735 10,3 11 876 11,8 859 -6,4
Österbotten 23 730 4,9 18 602 6,4 5 128 -0,2
    Vasa 18 129 -2,7 14 059 -1,2 4 070 -7,4
Mellersta Österbotten 7 431 -2,5 6 731 -2,8 700 0,7
    Karleby 6 559 -0,1 6 000 2,0 559 -18,4
Norra Österbotten 119 067 -4,1 101 258 -2,4 17 809 -12,7
    Kuusamo 40 096 -2,3 33 439 4,4 6 657 -26,3
    Uleåborg 52 214 0,2 45 033 -4,2 7 181 40,6
Kajanaland 92 825 -1,5 85 243 -3,7 7 582 33,8
    Kajana 8 998 13,2 8 575 14,7 423 -10,2
    Sotkamo 80 518 -2,0 74 911 -5,0 5 607 71,7
Lappland 300 229 0,3 115 515 -6,2 184 714 4,9
    Rovaniemi 72 062 -0,8 16 709 5,0 55 353 -2,4
Åland 7 518 -23,5 3 266 -35,5 4 252 -10,8
    Mariehamn 6 079 -9,0 3 136 -17,2 2 943 1,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_007_sv.html