Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 326 728 1,3 2 755 575 1,8 1 571 153 0,5
Fasta Finland 4 307 472 1,4 2 745 355 1,9 1 562 117 0,5
Nyland 1 269 594 3,3 723 482 8,8 546 112 -3,2
    Esbo 81 242 1,4 50 873 8,2 30 369 -8,2
    Helsingfors 826 441 2,3 414 747 8,6 411 694 -3,3
    Vanda 240 750 8,8 160 167 14,8 80 583 -1,4
Egentliga Finland 191 021 0,1 158 834 2,9 32 187 -11,8
    Åbo 146 188 4,3 119 381 6,1 26 807 -3,2
Satakunta 51 266 -10,2 42 805 -8,9 8 461 -16,2
    Björneborg 29 063 -13,7 24 858 -13,4 4 205 -15,9
Egentliga Tavastland 71 241 8,0 64 838 9,8 6 403 -7,0
    Tavastehus 37 999 12,4 34 664 15,4 3 335 -11,7
Birkaland 284 298 0,5 243 767 1,2 40 531 -3,3
    Tammerfors 229 518 0,8 192 388 1,7 37 130 -3,3
Päijänne-Tavastland 131 200 7,0 105 750 3,7 25 450 23,1
    Lahtis 69 364 6,7 51 581 8,7 17 783 1,5
Kymmenedalen 37 175 7,0 27 682 5,0 9 493 13,2
    Kouvola 19 738 7,8 17 087 10,9 2 651 -9,0
Södra Karelen 122 590 -2,2 77 380 1,9 45 210 -8,6
    Villmanstrand 76 528 -5,8 54 439 -6,0 22 089 -5,2
Södra Savolax 75 630 6,0 64 301 6,0 11 329 6,4
    S:t Michel 30 318 -1,2 24 271 -5,2 6 047 18,9
Norra Savolax 177 648 -1,3 155 434 -2,1 22 214 4,8
    Kuopio 124 056 -2,6 109 244 -2,6 14 812 -2,6
Norra Karelen 78 108 -0,5 65 996 1,5 12 112 -10,4
    Joensuu 40 851 -4,0 34 101 3,0 6 750 -28,5
Mellersta Finland 225 133 -5,6 188 619 -3,5 36 514 -15,0
    Jyväskylä 100 332 -2,9 86 802 -0,6 13 530 -15,6
Södra Österbotten 91 487 -5,9 87 156 -5,1 4 331 -20,4
    Seinäjoki 34 910 1,5 32 508 3,0 2 402 -14,6
Österbotten 62 974 -1,3 50 270 1,6 12 704 -11,4
    Vasa 49 245 -1,6 39 086 0,2 10 159 -8,1
Mellersta Österbotten 20 581 -6,2 18 313 -7,8 2 268 9,4
    Karleby 18 170 -3,1 16 535 -2,1 1 635 -11,8
Norra Österbotten 313 029 -0,3 239 617 -1,3 73 412 3,0
    Kuusamo 109 540 7,5 72 042 6,3 37 498 9,9
    Uleåborg 137 123 -0,7 114 613 -4,9 22 510 28,4
Kajanaland 241 263 1,9 208 244 -0,4 33 019 19,5
    Kajana 24 754 10,4 22 645 11,8 2 109 -2,9
    Sotkamo 208 600 2,0 181 686 -1,2 26 914 30,2
Lappland 863 234 3,0 222 867 -3,7 640 367 5,6
    Rovaniemi 235 387 5,3 44 086 10,6 191 301 4,2
Åland 19 256 -8,9 10 220 -12,1 9 036 -4,9
    Mariehamn 17 076 8,3 10 012 8,4 7 064 8,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_008_sv.html