Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 130 64 054 46,6 -2,2 54,55
Fasta Finland 1 088 62 826 47,1 -2,1 54,55
Nyland 174 18 064 59,4 -3,8 66,82
Egentliga Finland 67 3 643 47,8 -2,6 54,04
Satakunta 40 1 453 35,5 -5,5 62,29
Egentliga Tavastland 25 1 408 36,2 0,4 52,00
Birkaland 66 4 469 49,9 -1,9 56,15
Päijänne-Tavastland 34 1 926 40,9 -6,6 46,69
Kymmenedalen 26 1 076 35,0 -2,4 60,83
Södra Karelen 30 1 861 42,8 -11,7 45,89
Södra Savolax 73 2 001 35,2 -1,0 48,84
Norra Savolax 43 2 353 46,1 3,8 55,23
Norra Karelen 47 1 440 35,5 -5,1 55,86
Mellersta Finland 48 3 131 42,1 -0,9 48,41
Södra Österbotten 44 1 878 36,6 -2,5 45,23
Österbotten 28 1 408 38,5 -4,6 58,02
Mellersta Österbotten 17 567 33,1 -2,3 64,47
Norra Österbotten 102 4 688 45,2 1,8 45,09
Kajanaland 39 2 226 43,6 6,0 23,20
Lappland 185 9 234 40,4 -2,5 47,61
Åland 42 1 228 20,7 -4,8 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_001_sv.html