Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 109 63 292 50,0 -0,9 58,73
Fasta Finland 1 077 62 274 50,6 -0,9 58,72
Nyland 173 17 728 59,3 -2,9 68,79
Egentliga Finland 63 3 438 45,7 -0,7 57,12
Satakunta 40 1 416 33,4 -7,1 65,64
Egentliga Tavastland 25 1 445 33,8 1,2 50,54
Birkaland 66 4 450 49,9 0,2 58,56
Päijänne-Tavastland 33 1 897 44,6 -0,5 51,74
Kymmenedalen 27 1 078 33,0 -0,7 64,87
Södra Karelen 30 1 858 43,5 -1,3 46,33
Södra Savolax 72 2 029 36,3 0,3 47,44
Norra Savolax 44 2 382 49,4 5,0 56,19
Norra Karelen 47 1 412 42,1 -2,2 58,22
Mellersta Finland 48 3 120 46,4 -0,9 51,66
Södra Österbotten 44 1 835 35,9 -2,4 47,48
Österbotten 27 1 400 38,8 -2,5 66,34
Mellersta Österbotten 17 566 33,6 -2,3 66,90
Norra Österbotten 100 4 639 49,8 1,8 46,26
Kajanaland 38 2 218 50,6 2,6 25,43
Lappland 185 9 364 57,8 -1,4 63,18
Åland 32 1 018 17,3 -3,3 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_002_sv.html