Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 588 863 3,1 1 230 668 5,0 358 195 -2,8
Fasta Finland 1 572 427 3,3 1 222 516 5,2 349 911 -2,7
Nyland 493 845 6,4 285 364 8,6 208 481 3,6
Egentliga Finland 84 113 -2,2 70 726 1,0 13 387 -16,4
Satakunta 22 545 -10,2 19 002 -6,7 3 543 -25,5
Egentliga Tavastland 26 477 -3,8 24 201 -4,1 2 276 -1,0
Birkaland 112 756 2,2 100 937 7,3 11 819 -27,1
Päijänne-Tavastland 45 940 -3,5 41 221 -4,0 4 719 1,5
Kymmenedalen 17 152 11,1 13 545 13,9 3 607 1,7
Södra Karelen 45 103 -13,2 34 245 -12,9 10 858 -14,0
Södra Savolax 33 194 11,4 29 664 16,4 3 530 -18,2
Norra Savolax 56 261 5,2 51 942 4,5 4 319 14,3
Norra Karelen 25 063 -1,4 22 102 5,0 2 961 -32,2
Mellersta Finland 68 946 1,3 64 546 3,0 4 400 -19,3
Södra Österbotten 40 201 1,5 38 656 2,6 1 545 -19,8
Österbotten 26 071 -1,8 21 967 3,9 4 104 -24,2
Mellersta Österbotten 7 827 -6,7 7 087 -7,7 740 3,9
Norra Österbotten 138 854 3,5 126 471 8,8 12 383 -30,9
Kajanaland 75 865 15,7 71 100 14,6 4 765 34,6
Lappland 252 214 3,8 199 740 3,9 52 474 3,1
Åland 16 436 -10,2 8 152 -13,6 8 284 -6,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_003_sv.html