Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 743 674 1,3 4 538 973 2,1 2 204 701 -0,4
Fasta Finland 6 704 543 1,4 4 519 055 2,2 2 185 488 -0,3
Nyland 1 885 026 4,7 1 086 504 9,7 798 522 -1,5
Egentliga Finland 294 434 -2,0 245 631 1,4 48 803 -16,1
Satakunta 80 899 -14,0 67 275 -13,2 13 624 -17,9
Egentliga Tavastland 102 282 2,7 93 428 3,6 8 854 -6,2
Birkaland 444 463 0,7 388 865 2,7 55 598 -11,2
Päijänne-Tavastland 188 892 3,7 157 267 1,7 31 625 15,4
Kymmenedalen 63 004 9,4 47 531 13,3 15 473 -1,1
Södra Karelen 190 381 -4,4 125 594 -1,3 64 787 -10,0
Södra Savolax 141 581 7,7 113 604 10,5 27 977 -2,5
Norra Savolax 256 900 0,8 224 408 0,7 32 492 1,2
Norra Karelen 116 611 -2,4 96 841 0,4 19 770 -14,1
Mellersta Finland 317 477 -2,8 274 103 -0,5 43 374 -15,3
Södra Österbotten 139 659 -3,4 132 650 -3,2 7 009 -8,4
Österbotten 93 376 -0,8 76 321 2,9 17 055 -14,4
Mellersta Österbotten 32 185 -3,5 28 201 -5,3 3 984 11,0
Norra Österbotten 602 163 -2,8 477 483 -3,0 124 680 -2,2
Kajanaland 359 537 1,3 311 294 -0,5 48 243 14,4
Lappland 1 395 673 2,6 572 055 -0,9 823 618 5,2
Åland 39 131 -11,9 19 918 -12,9 19 213 -10,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_004_sv.html