Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 631 53 716 52,9 -0,8 105,58 55,88
Fasta Finland 620 52 997 53,4 -0,7 105,60 56,34
Nyland 133 16 232 60,6 -2,5 107,89 65,34
    Esbo 13 1 299 53,4 2,0 87,55 46,71
    Helsingfors 65 9 665 65,8 -2,9 111,82 73,63
    Vanda 14 2 881 63,6 -6,1 110,07 70,01
Egentliga Finland 37 2 856 49,7 -1,4 92,98 46,17
    Åbo 19 1 961 56,5 0,1 93,75 52,95
Satakunta 25 1 136 39,1 -8,0 92,12 36,06
    Björneborg 9 599 41,3 -8,6 92,51 38,19
Egentliga Tavastland 16 1 303 35,4 1,3 87,97 31,11
    Tavastehus 7 681 38,0 -0,3 89,62 34,03
Birkaland 42 3 915 51,9 0,5 101,64 52,77
    Tammerfors 26 3 039 56,7 -0,2 103,78 58,85
Päijänne-Tavastland 15 1 738 46,8 -0,4 87,12 40,78
    Lahtis 7 886 55,0 2,0 88,44 48,68
Kymmenedalen 16 878 35,9 -0,8 96,22 34,53
    Kouvola 8 426 38,6 -0,4 92,61 35,71
Södra Karelen 13 1 501 44,8 -2,0 100,06 44,87
    Villmanstrand 7 943 49,2 -2,0 93,53 46,06
Södra Savolax 26 1 459 41,6 0,5 78,02 32,42
    S:t Michel 8 523 45,6 2,5 82,06 37,45
Norra Savolax 25 2 156 50,6 5,4 99,66 50,44
    Kuopio 12 1 214 60,4 9,0 107,74 65,06
Norra Karelen 21 1 166 46,1 -2,4 93,00 42,88
    Joensuu 6 601 56,7 -4,4 89,87 50,93
Mellersta Finland 24 2 705 48,9 -1,1 98,34 48,09
    Jyväskylä 12 1 445 54,1 -3,6 98,09 53,05
Södra Österbotten 26 1 584 40,5 -2,2 79,82 32,35
    Seinäjoki 7 670 43,4 -7,1 94,77 41,14
Österbotten 21 1 309 41,3 -3,1 94,51 39,03
    Vasa 8 864 48,1 -4,4 94,70 45,57
Mellersta Österbotten 10 489 35,7 -3,1 93,92 33,51
    Karleby 5 360 42,9 -1,6 97,98 42,01
Norra Österbotten 51 3 393 55,5 4,2 99,28 55,07
    Kuusamo 12 782 64,4 10,8 111,64 71,88
    Uleåborg 10 1 470 64,0 1,6 99,67 63,78
Kajanaland 18 1 757 57,4 3,9 56,47 32,42
    Kajana 6 417 44,7 5,5 87,59 39,14
    Sotkamo 6 1 124 67,7 3,8 46,16 31,26
Lappland 103 7 422 60,4 -1,6 141,74 85,61
    Rovaniemi 21 1 773 65,7 -4,2 156,95 103,1
Åland 12 719 21,6 -4,0 .. ..
    Mariehamn 6 478 29,3 -2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_006_sv.html