Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 316 882 3,1 1 002 209 4,7 314 673 -1,5
Fasta Finland 1 305 479 3,3 996 707 4,9 308 772 -1,5
Nyland 446 901 6,5 254 132 8,6 192 769 3,8
    Esbo 34 284 16,1 20 522 6,9 13 762 33,1
    Helsingfors 291 124 6,3 144 654 9,7 146 470 3,2
    Vanda 80 135 9,1 55 278 14,6 24 857 -1,5
Egentliga Finland 73 943 -0,9 62 655 2,0 11 288 -14,4
    Åbo 56 055 -2,3 46 494 0,9 9 561 -15,6
Satakunta 18 915 -10,3 15 811 -4,4 3 104 -31,7
    Björneborg 10 269 -9,9 8 681 -2,7 1 588 -35,7
Egentliga Tavastland 24 245 -2,9 21 969 -3,4 2 276 2,0
    Tavastehus 12 746 -0,9 11 903 1,7 843 -26,6
Birkaland 100 650 2,4 89 241 7,6 11 409 -25,6
    Tammerfors 83 557 1,2 73 044 7,1 10 513 -26,8
Päijänne-Tavastland 40 677 -6,2 36 184 -7,1 4 493 1,2
    Lahtis 20 748 3,2 17 353 1,5 3 395 13,1
Kymmenedalen 12 965 3,5 9 901 3,3 3 064 4,0
    Kouvola 6 743 -0,1 5 685 1,6 1 058 -8,4
Södra Karelen 37 330 -14,7 28 630 -14,9 8 700 -14,1
    Villmanstrand 23 979 -17,4 19 728 -17,5 4 251 -16,7
Södra Savolax 25 365 9,4 23 426 11,0 1 939 -7,0
    S:t Michel 11 485 27,5 10 431 31,3 1 054 -0,9
Norra Savolax 50 815 6,4 47 469 5,8 3 346 15,1
    Kuopio 32 068 7,1 29 836 6,6 2 232 14,3
Norra Karelen 21 132 -5,4 18 738 -1,1 2 394 -29,7
    Joensuu 11 294 -14,4 10 038 -6,0 1 256 -50,1
Mellersta Finland 63 144 1,4 59 008 3,2 4 136 -18,9
    Jyväskylä 31 310 7,7 28 349 12,2 2 961 -22,2
Södra Österbotten 33 319 -3,4 31 860 -3,2 1 459 -8,8
    Seinäjoki 11 672 -3,8 10 803 -1,8 869 -23,0
Österbotten 22 518 -6,5 18 437 -1,8 4 081 -23,1
    Vasa 17 176 -5,6 13 862 0,8 3 314 -25,5
Mellersta Österbotten 6 604 -10,3 6 067 -10,8 537 -4,4
    Karleby 5 696 -9,2 5 193 -10,0 503 1,0
Norra Österbotten 94 134 3,1 85 329 7,4 8 805 -25,9
    Kuusamo 31 804 15,6 28 317 27,3 3 487 -34,0
    Uleåborg 41 309 -6,7 37 177 -6,3 4 132 -9,8
Kajanaland 66 070 21,2 62 185 20,4 3 885 36,8
    Kajana 7 520 23,7 6 972 26,9 548 -6,3
    Sotkamo 56 703 21,5 53 788 19,4 2 915 80,0
Lappland 166 752 5,8 125 665 6,1 41 087 5,0
    Rovaniemi 30 069 10,3 15 266 -1,9 14 803 26,6
Åland 11 403 -16,9 5 502 -27,8 5 901 -3,2
    Mariehamn 9 478 -10,1 5 169 -16,3 4 309 -1,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_007_sv.html