Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 644 374 1,8 3 757 697 2,5 1 886 677 0,2
Fasta Finland 5 613 715 1,8 3 741 975 2,7 1 871 740 0,2
Nyland 1 716 220 4,1 977 888 8,8 738 332 -1,5
    Esbo 115 526 5,4 71 391 7,8 44 135 1,6
    Helsingfors 1 117 562 3,3 559 401 8,9 558 161 -1,7
    Vanda 320 885 8,9 215 445 14,7 105 440 -1,4
Egentliga Finland 264 964 -0,2 221 489 2,7 43 475 -12,5
    Åbo 202 243 2,3 165 875 4,6 36 368 -6,8
Satakunta 70 111 -10,3 58 546 -7,9 11 565 -21,0
    Björneborg 39 332 -12,8 33 539 -10,8 5 793 -22,4
Egentliga Tavastland 94 973 4,4 86 294 5,5 8 679 -4,8
    Tavastehus 50 232 7,6 46 054 10,3 4 178 -15,2
Birkaland 384 251 0,8 332 478 2,7 51 773 -9,6
    Tammerfors 312 378 0,7 264 902 2,9 47 476 -10,0
Päijänne-Tavastland 171 870 3,5 141 934 0,7 29 936 19,2
    Lahtis 90 105 5,9 68 934 6,8 21 171 3,2
Kymmenedalen 50 140 6,0 37 583 4,5 12 557 10,8
    Kouvola 26 481 5,6 22 772 8,4 3 709 -8,8
Södra Karelen 159 619 -5,6 106 031 -3,2 53 588 -10,1
    Villmanstrand 100 455 -8,9 74 166 -9,4 26 289 -7,4
Södra Savolax 101 368 7,2 87 700 7,2 13 668 7,4
    S:t Michel 42 102 6,1 34 626 3,2 7 476 21,6
Norra Savolax 228 463 0,3 202 903 -0,4 25 560 6,0
    Kuopio 156 124 -0,8 139 080 -0,8 17 044 -0,7
Norra Karelen 98 990 -1,9 84 598 0,8 14 392 -15,0
    Joensuu 52 145 -6,4 44 139 0,8 8 006 -33,0
Mellersta Finland 290 085 -3,6 249 029 -1,5 41 056 -14,5
    Jyväskylä 131 642 -0,6 115 151 2,3 16 491 -16,9
Södra Österbotten 124 778 -5,3 118 804 -4,7 5 974 -15,1
    Seinäjoki 46 582 0,1 43 311 1,7 3 271 -17,0
Österbotten 85 530 -2,7 68 744 0,7 16 786 -14,5
    Vasa 66 421 -2,7 52 948 0,3 13 473 -13,1
Mellersta Österbotten 27 185 -7,2 24 380 -8,6 2 805 6,5
    Karleby 23 866 -4,6 21 728 -4,1 2 138 -9,1
Norra Österbotten 408 051 0,7 325 567 1,1 82 484 -0,8
    Kuusamo 142 167 9,9 100 915 12,1 41 252 4,7
    Uleåborg 178 432 -2,1 151 790 -5,2 26 642 20,5
Kajanaland 306 544 5,2 269 625 3,4 36 919 21,2
    Kajana 32 274 13,2 29 617 15,0 2 657 -3,6
    Sotkamo 264 514 5,3 234 670 2,5 29 844 33,9
Lappland 1 030 573 3,5 348 382 -0,4 682 191 5,6
    Rovaniemi 265 356 5,8 59 341 7,1 206 015 5,5
Åland 30 659 -12,0 15 722 -18,4 14 937 -4,2
    Mariehamn 26 554 1,0 15 181 -1,5 11 373 4,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_008_sv.html