Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 192 65 108 48,7 1,4 67,99
Fasta Finland 1 122 63 431 49,2 1,5 68,34
Nyland 170 18 401 69,9 -1,0 85,48
Egentliga Finland 80 3 817 52,6 2,0 58,84
Satakunta 43 1 584 45,6 -3,6 74,35
Egentliga Tavastland 26 1 495 39,1 0,9 50,57
Birkaland 74 4 788 50,8 2,3 61,08
Päijänne-Tavastland 37 1 978 45,8 4,9 51,52
Kymmenedalen 29 1 143 46,9 4,0 58,51
Södra Karelen 33 1 997 46,2 2,2 46,31
Södra Savolax 77 2 222 34,0 -3,7 51,25
Norra Savolax 48 2 584 47,6 5,1 61,35
Norra Karelen 53 1 587 40,8 -1,5 62,16
Mellersta Finland 58 3 293 43,2 -3,0 59,34
Södra Österbotten 50 1 981 37,5 -1,2 45,84
Österbotten 34 1 529 41,4 -2,4 63,74
Mellersta Österbotten 19 612 41,8 2,2 67,21
Norra Österbotten 102 4 741 37,8 3,5 51,66
Kajanaland 36 2 179 30,6 2,3 42,54
Lappland 153 7 500 24,8 8,0 57,12
Åland 70 1 677 30,8 -3,6 .
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_001_sv.html