Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 124 63 548 49,7 -0,5 62,30
Fasta Finland 1 084 62 398 50,2 -0,4 62,36
Nyland 170 17 765 61,5 -2,5 73,07
Egentliga Finland 66 3 520 47,2 -0,1 57,81
Satakunta 41 1 451 36,1 -6,4 68,27
Egentliga Tavastland 25 1 455 35,2 1,4 50,35
Birkaland 67 4 518 50,1 0,7 59,10
Päijänne-Tavastland 34 1 914 44,8 0,7 51,69
Kymmenedalen 27 1 091 36,0 0,2 62,85
Södra Karelen 31 1 885 44,1 -0,5 46,33
Södra Savolax 73 2 059 34,0 -2,4 48,51
Norra Savolax 45 2 423 49,0 5,0 57,20
Norra Karelen 48 1 440 42,0 -1,8 59,34
Mellersta Finland 50 3 155 45,7 -1,4 53,24
Södra Österbotten 45 1 868 36,3 -2,2 47,07
Österbotten 29 1 425 39,4 -2,5 65,74
Mellersta Österbotten 17 575 35,6 -1,1 66,98
Norra Österbotten 100 4 667 47,2 2,1 49,44
Kajanaland 37 2 211 46,6 2,7 43,20
Lappland 178 8 974 52,8 0,2 65,62
Åland 40 1 150 21,3 -3,3 .
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_002_sv.html